Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на кислорода в трите основни хранилища.

Свързани ресурси

Процесът на физическа и на химическа ерозия

При физическата ерозия скалите само се разпадат на малки парчета,...

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се...

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние....

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се...

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на...

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Вълни

Вълните играят важна роля във формирането на бреговете.

Added to your cart.