Кръговрат на кислорода в природата

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на кислорода в трите основни хранилища.

География и икономика

Ключови думи

кислород, цикъл, вулканични процеси, дишане, горене, производство на енергия, изгаряне, фотосинтеза, въглероден двуокис, озон, химически свързан кислород, атмосфера, UV, за разлагане, растение, животно, биология, география

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през литосферата, хидросферата и...

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в...

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Added to your cart.