Климатични пояси на Земята

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях природни зони.

География и икономика

Ключови думи

зони, географски зони, региони на растителността, климатични зони, умерения пояс, тропическа зона, студена зона, климат, основни линии на ширина, Тропик на Рака, Тропик на Козирога, Северен полярен кръг, Южен полярен кръг, слънчева светлина, ъгъл на наклона, слънцестоене, природа, география

Свързани ресурси

Сцени

Ъгъл на слънчевите лъчи

 • Северен полюс
 • Северна полярна окръжност - Важен паралел, разположен на 66,5° северна ширина. На север от този паралел поне веднъж в годината има ден, в който Слънцето не изгрява и не залязва.
 • Северна тропична окръжност - Важен паралел, разположен на 23,5° северна ширина. Най-северната ширина, където ъгълът на падане на слънчевите лъчи може да достигне 90° (веднъж в годината по време на лятното слънцестоене на 22 юни).
 • Екватор - Нулев паралел, 0° ширина.
 • Южна тропична окръжност - Важен паралел, разположен на 23,5° южна ширина. Най-южната ширина, където ъгълът на падане на слънчевите лъчи може да достигне 90° (веднъж в годината по време на зимното слънцестоене на 22 декември).
 • Южна полярна окръжност - Важен паралел, разположен на 66,5° южна ширина. На юг от този паралел поне веднъж в годината има ден, когато Слънцето не изгрява и не залязва.
 • Южен полюс

Географски (слънчеви) пояси

 • Северен полюс
 • Северна полярна окръжност - Важен паралел, разположен на 66,5° северна ширина. На север от този паралел поне веднъж в годината има ден, в който Слънцето не изгрява и не залязва.
 • Северна тропична окръжност - Важен паралел, разположен на 23,5° северна ширина. Най-северната ширина, където ъгълът на падане на слънчевите лъчи може да достигне 90° (веднъж в годината по време на лятното слънцестоене на 22 юни).
 • Екватор - Нулев паралел, 0° ширина.
 • Южна тропична окръжност - Важен паралел, разположен на 23,5° южна ширина. Най-южната ширина, където ъгълът на падане на слънчевите лъчи може да достигне 90° (веднъж в годината по време на зимното слънцестоене на 22 декември).
 • Южна полярна окръжност - Важен паралел, разположен на 66,5° южна ширина. На юг от този паралел поне веднъж в годината има ден, когато Слънцето не изгрява и не залязва.
 • Южен полюс
 • Северен полярен пояс - Разположен е между Северната полярна окръжност и Северния полюс. Заема 5% от повърхността на Земята. Тук ъгълът на падане на слънчевите лъчи е най-малък, следователно най-малко е и нагряването. Поне веднъж в годината по един ден Слънцето не изгрява и не залязва.
 • Северен умерен пояс - Разположен е между Северната тропична и Северната полярна окръжност. Заема 25% от повърхността на Земята. Преходна зона. Ъгълът на падане на слънчевите лъчи е по-малък от 90°, но всеки ден Слънцето изгрява и залязва.
 • Тропичен пояс - Разположен е между Северната и Южната тропична окръжност. Заема 40% от повърхността на земята. Получава най-голямо количество слънчева енергия, слънчевите лъчи може да падат под 90°. На двата тропика ежегодно по един ден, а между тропиците два пъти в годината на обяд Слънцето е в зенит под ъгъл 90°.
 • Южен умерен пояс - Разположен е между Южната тропична и Южната полярна окръжност. Заема 25% от земната повърхност. Преходна зона. Ъгълът на падане на слънчевите лъчи е по-малък от 90°, но Слънцето изгрява и залязва всеки ден.
 • Южен полярен пояс - Разположен е между Южната полярна окръжност и Южния полюс. Заема 5% от земната повърхност. Тук ъгълът на падане на слънчевите лъчи е най-малък, тоест най-малка е и степента на нагряване. Поне един ден в годината Слънцето не изгрява и не залязва.

Географска зоналност

 • Северен полюс
 • Северна полярна окръжност - Важен паралел, разположен на 66,5° северна ширина. На север от този паралел поне веднъж в годината има ден, в който Слънцето не изгрява и не залязва.
 • Северна тропична окръжност - Важен паралел, разположен на 23,5° северна ширина. Най-северната ширина, където ъгълът на падане на слънчевите лъчи може да достигне 90° (веднъж в годината по време на лятното слънцестоене на 22 юни).
 • Екватор - Нулев паралел, 0° ширина.
 • Южна тропична окръжност - Важен паралел, разположен на 23,5° южна ширина. Най-южната ширина, където ъгълът на падане на слънчевите лъчи може да достигне 90° (веднъж в годината по време на зимното слънцестоене на 22 декември).
 • Южна полярна окръжност - Важен паралел, разположен на 66,5° южна ширина. На юг от този паралел поне веднъж в годината има ден, когато Слънцето не изгрява и не залязва.
 • Южен полюс

Климатични пояси

 • Северен полюс
 • Северна полярна окръжност - Важен паралел, разположен на 66,5° северна ширина. На север от този паралел поне веднъж в годината има ден, в който Слънцето не изгрява и не залязва.
 • Северна тропична окръжност - Важен паралел, разположен на 23,5° северна ширина. Най-северната ширина, където ъгълът на падане на слънчевите лъчи може да достигне 90° (веднъж в годината по време на лятното слънцестоене на 22 юни).
 • Екватор - Нулев паралел, 0° ширина.
 • Южна тропична окръжност - Важен паралел, разположен на 23,5° южна ширина. Най-южната ширина, където ъгълът на падане на слънчевите лъчи може да достигне 90° (веднъж в годината по време на зимното слънцестоене на 22 декември).
 • Южна полярна окръжност - Важен паралел, разположен на 66,5° южна ширина. На юг от този паралел поне веднъж в годината има ден, когато Слънцето не изгрява и не залязва.
 • Южен полюс

Природни зони

 • Северен полюс
 • Северна полярна окръжност - Важен паралел, разположен на 66,5° северна ширина. На север от този паралел поне веднъж в годината има ден, в който Слънцето не изгрява и не залязва.
 • Северна тропична окръжност - Важен паралел, разположен на 23,5° северна ширина. Най-северната ширина, където ъгълът на падане на слънчевите лъчи може да достигне 90° (веднъж в годината по време на лятното слънцестоене на 22 юни).
 • Екватор - Нулев паралел, 0° ширина.
 • Южна тропична окръжност - Важен паралел, разположен на 23,5° южна ширина. Най-южната ширина, където ъгълът на падане на слънчевите лъчи може да достигне 90° (веднъж в годината по време на зимното слънцестоене на 22 декември).
 • Южна полярна окръжност - Важен паралел, разположен на 66,5° южна ширина. На юг от този паралел поне веднъж в годината има ден, когато Слънцето не изгрява и не залязва.
 • Южен полюс

Ъгъл на слънчевите лъчи и климатичните пояси

 • Северна тропична окръжност - Важен паралел, разположен на 23,5° северна ширина. Най-северната ширина, където ъгълът на падане на слънчевите лъчи може да достигне 90° (веднъж в годината по време на лятното слънцестоене на 22 юни).
 • Южна тропична окръжност - Важен паралел, разположен на 23,5° южна ширина. Най-южната ширина, където ъгълът на падане на слънчевите лъчи може да достигне 90° (веднъж в годината по време на зимното слънцестоене на 22 декември).
 • лятно слънцестоене (22 юни)
 • зимно слънцестоене (22 декември)

Анимация

 • Северен полюс
 • Северна полярна окръжност - Важен паралел, разположен на 66,5° северна ширина. На север от този паралел поне веднъж в годината има ден, в който Слънцето не изгрява и не залязва.
 • Северна тропична окръжност - Важен паралел, разположен на 23,5° северна ширина. Най-северната ширина, където ъгълът на падане на слънчевите лъчи може да достигне 90° (веднъж в годината по време на лятното слънцестоене на 22 юни).
 • Екватор - Нулев паралел, 0° ширина.
 • Южна тропична окръжност - Важен паралел, разположен на 23,5° южна ширина. Най-южната ширина, където ъгълът на падане на слънчевите лъчи може да достигне 90° (веднъж в годината по време на зимното слънцестоене на 22 декември).
 • Южна полярна окръжност - Важен паралел, разположен на 66,5° южна ширина. На юг от този паралел поне веднъж в годината има ден, когато Слънцето не изгрява и не залязва.
 • Южен полюс
 • Северен полярен пояс - Разположен е между Северната полярна окръжност и Северния полюс. Заема 5% от повърхността на Земята. Тук ъгълът на падане на слънчевите лъчи е най-малък, следователно най-малко е и нагряването. Поне веднъж в годината по един ден Слънцето не изгрява и не залязва.
 • Северен умерен пояс - Разположен е между Северната тропична и Северната полярна окръжност. Заема 25% от повърхността на Земята. Преходна зона. Ъгълът на падане на слънчевите лъчи е по-малък от 90°, но всеки ден Слънцето изгрява и залязва.
 • Тропичен пояс - Разположен е между Северната и Южната тропична окръжност. Заема 40% от повърхността на земята. Получава най-голямо количество слънчева енергия, слънчевите лъчи може да падат под 90°. На двата тропика ежегодно по един ден, а между тропиците два пъти в годината на обяд Слънцето е в зенит под ъгъл 90°.
 • Южен умерен пояс - Разположен е между Южната тропична и Южната полярна окръжност. Заема 25% от земната повърхност. Преходна зона. Ъгълът на падане на слънчевите лъчи е по-малък от 90°, но Слънцето изгрява и залязва всеки ден.
 • Южен полярен пояс - Разположен е между Южната полярна окръжност и Южния полюс. Заема 5% от земната повърхност. Тук ъгълът на падане на слънчевите лъчи е най-малък, тоест най-малка е и степента на нагряване. Поне един ден в годината Слънцето не изгрява и не залязва.
 • лятно слънцестоене (22 юни)
 • зимно слънцестоене (22 декември)

Дикторски текст

Слънчевите лъчи падат върху сферичната повърхност на Земята под различен ъгъл. Температурата на въздуха зависи от наклона на лъчите спрямо земната повърхност. От Екватора към полюсите ъгълът на падане на слънчевите лъчи непрекъснато намалява: на Екватора той достига 90°, тоест лъчите падат перпендикулярно, докато на полюсите ъгълът може да е. Казано накратко, в посока от Екватора към полюсите слънчевото греене постепенно намалява и температурите се понижават.

В резултат на наклона на земната ос най-големият ъгъл на падане на лъчите – 90°, може да се наблюдава не само на Екватора. Той променя местоположението си между паралелите 23,5° северна и южна ширина. На тези ширини Слънце в зенит се наблюдава веднъж годишно, по време на лятното и зимното слънцестоене, а над териториите между тези ширини преминава два пъти годишно. Затова и споменатите ширини имат отделни названия: Северна тропична окръжност и Южна тропична окръжност.

Климатичните зони, които се определят от ъгъла на падането на слънчевите лъчи, се наричат климатични пояси. Те обхващат цялата Земя, оттук и тяхното название. Южната и северната граница на поясите са тропиците.

Територията между двата тропика образува екваториалния пояс. Тъй като слънчевите лъчи могат да падат перпендикулярно на Земята само в пределите на тази територия, тя получава възможно най-голямото количество слънчева енергия, тоест тя е най-горещият пояс.

От наклона на земната ос следва, че в зоните с по-голяма от 66,5° южна и северна ширина има поне един ден в годината, в който Слънцето не изгрява и не залязва. Тези две ширини се наричат Северна и Южна полярна окръжност. На териториите, ограничени от тези окръжности, попада най-малко слънчева топлина, тъй като тук ъгълът на наклона на слънчевите лъчи е най-малък и затова те са най-студените. Затова на полярните окръжности годишно по един ден господства пълна нощ, а на полюсите тя продължава половин година. Тези територии отвъд полярните окръжности се наричат полярни климатични пояси.

Климатът в двете зони между тропиците и полярните окръжности е междинен. Тук ъгълът на падане на слънчевите лъчи е по-малък от 90°, но всеки ден Слънцето изгрява и залязва. Двете зони получават по-малко слънчева топлина, отколкото в горещия пояс, но повече, отколкото в студения. Те се наричат умерени климатични пояси.

Териториите, обозначени от ъгъла на падане на слънчевите лъчи, биха били наистина така отчетливо разграничени, ако Земята имаше равна повърхност и се състоеше от еднороден материал. В действителност на поясите оказват влияние много други фактори, като например: релефът на местността, разположението на континентите и океаните, морските течения, въздушните маси. Под влиянието на тези фактори границите на поясите се изменят, а и в пределите на поясите отделни територии може да се различават по своя климат. Така се формират реалните климатични пояси.

Какво може да се установи, като се познава климатът на територията? Климатът определя характеристиките на почвата, на животинския и растителния свят, режима на водите и дори формирането на релефа.

Свързани ресурси

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Пътят на Слънцето над известните географски ширини на Земята

Видимият път на Слънцето е следствие от въртенето на Земята около оста й.

Географска координатна система

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка...

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Мусонни ветрове

През лятото мусонните ветрове носят обилни дъждове от морето към сушата.

Смяна на сезоните (средно ниво)

Поради наклона на земната ос слънчевите лъчи падат под различен ъгъл през годината.

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Часови зони

Земята е разделена на 24 часови зони. Часът в една часова зона се нарича стандартно време.

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Измерване на времето

Първите календари и уреди, измерващи времето, били използвани още от древните източни...

Location of origin of livestock and crops

Domesticated animals and crops originate from various parts of the world.

Added to your cart.