Кислород (О₂) (базово ниво)

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един от най-разпространените елементи на Земята. Необходим е за дишането на повечето организми.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

кислород, молекула кислород, homonuclear молекула, условие за живот, дишане, въздух, ковалентна връзка, двойна връзка, сигма връзка, пи връзка, неполярен, окис, екзотермичен, фотосинтеза, Неорганична химия, обща химия, химия

Свързани ресурси

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Въглероден оксид

Безцветен газ без вкус и мирис, силно отровен за хора и животни при висока концентрация.

Дихателна система

Дихателната система снабдява органите с кислород и ги освобождава от въглеродния диоксид.

Взаимодействие на водород с кислород

„Гърмящият газ” е смес от водород и кислород. При запалване експлодира.

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Азот (N₂) (базово ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Carbon dioxide (CO₂) (beginner)

Colourless, odourless, heavier-than-air gas. Necessary for the photosynthesis of plants.

Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се използва в автомобилите.

Haemoglobin

Oxygen carrier protein in our red blood cells.

Added to your cart.