Карта на океанското дъно

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

География и икономика

Ключови думи

морско дъно, море, океан, тектонска плоча, тектониката на плочите, континентална литосферна плоча, океанска кора, литосфера, астеносфера, кора, карта, природа, география

Свързани ресурси

Нагъване (средно ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Нагъване (базово ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Структура на Земята (базово ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Разлом (базово ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Горещи точки

В горещите точки магмата често изригва на земната повърхност и предизвиква вулканична...

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Хидротермални извори на дъното на океана

Хидротермалните извори са отвори на дъното в земната кора на дъното на окена, през които...

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на Земята.

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Образуване на стратовулканите

Стратовулканът е слоест вулкан, съставен от пластове втвърдена лава и вулканична пепел.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Submarine operation

Submarines submerge and surface by changing the average density of the hull.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

How does it work? - Sonar

This animation demonstrates how sonar works.

Added to your cart.