Карст (базово ниво)

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

География и икономика

Ключови думи

карстов район, карстов, карстови образувания, karstification, варовик планина, варовик пещера, пещера, карстов извор, сталактит, doline, karrenfeld, Сеноте, рок, утаяване, терен оформяне, природа, география

Свързани ресурси

Сцени

Повърхностен карст

Определения и термини:

Карстов район: район, изграден от карбонатни скали, с разнообразни форми на релефа,образувани при химическото разтваряне и отмиване на скалите.

Карстов процес: процес, който възниква в области, изградени главно от лесноразтворими варовици, които са с дълбоки цепнатини. Този процес възниква заради разтварящото действие на повърхностнотечащите и подземните води и ерозиращото действие на водата, просмукващата се в речната долина.

Карстови форми на релефа: повърхностни или подземни форми на релефа, резултат от карстообразуването.

Въртоп: повърхностна карстова форма на релефа. Има кръгла или елипсовидна форма, която прилича на огромно блюдо. Разпространени са предимно по заравнени повърхнини.

Понор: повърхностна карстова форма, естествен отвор на повърхността. Неговата заоблена, подобна на фуния дупка постоянно се удълбава от водата, която се просмуква.

Пещера: естествена кухина, образувана в карбонатни скали, достатъчно голяма, за да влезе човек.

Пещерни образувания: Когато богатата на варовик вода се просмуква в пещерата, тя образува сталактити и сталагмити.

В резултат на карстовия процес варовиковите скали се разтварят.

Подземен карст

Вода във варовикови планини

Анимация

Дикторски текст

Киселинният дъжд разтваря варовика и се просмуква надолу през пукнатините и цепнатините на скалите в дълбочина. Този процес създава ясни форми на релефа: образуват се понори, въртопи и карови полета. Тъй като дъждът отмива почвата, варовикът често е открит.

Постоянни водни потоци обикновено няма в карстовите региони, тъй като водата се просмуква надолу през понорите и продължава като подземен поток. Когато навлезе под повърхността, водата образува пещери и галерии. Те могат да бъдат на 2 до 5 нива, свързани помежду си с галерии. Когато се събере голямо количество подземна вода се образува подземно езеро.

Просмукващатапо пукнатините вода натрупва варовик по тавана на пещерите и образува сталактити. Когато вода, богата на калций, се просмуква през пукнатините и капе върху пода на пещерата се образуват сталагмити. При съединяването на сталактитите със сталагмитите се образуват сталактони. Kогато подводен поток извира на границата на карстов район, се образува карстов извор.

Свързани ресурси

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Чичен Ица (ХІІ в.)

Легендарната столица на маите и толтеките се намира на територията на днешно Мексико.

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Added to your cart.