Как работи кулокранът

Как работи кулокранът

Кулокранът е машина, която се използва за повдигане и преместване на товари с тегло до няколко тона.

Технологии

Ключови думи

кулокран, кран, асансьор, височина на повдигане, Максималната ръката лост, кабината на оператора, товароносимост, стрела на кран, counterjib, кула, сглобяване на кран, техника

Свързани ресурси

Сцени

Кулокран

В кабината

Радиус

 • радиус - Повечето кулокрани имат радиус на действие до 70 - 80 метра. Ако товарът е по-тежък, радиусът е по-къс. В противен случай усукващият момент е прекалено голям, което може да счупи стрелата или да наклони крана.

Устройство

 • мачта - Ако мачтата е по-висока от 80 метра, трябва да бъде прикрепена здраво към сградата, по която работи.
 • стрела - В зависимост от вида стрелата е дълга 70 - 80 метра.
 • противовесна стрела - Метална решетка, която поддържа двигателя и противотежестите. Вдигнатият товар упражнява усукваща сила, която без правилна противотежест може да повреди крана.
 • кабина
 • макара
 • повдигащо въже

Монтаж на крана

Монтаж на елементите

Товароподемност

 • 3 тона
 • 6 тона
 • максимално рамо на лоста - Усукващият момент се изчислява като се умножи дължината на стрелата по теглото на товара. Ако той надхвърля определена граница, стрелата може да се счупи или кранът да се наклони. Затова колкото по-тежък е товарът, толкова по-малък трябва да е радиусът на действие.

Анимация

 • мачта - Ако мачтата е по-висока от 80 метра, трябва да бъде прикрепена здраво към сградата, по която работи.
 • стрела - В зависимост от вида стрелата е дълга 70 - 80 метра.
 • противовесна стрела - Метална решетка, която поддържа двигателя и противотежестите. Вдигнатият товар упражнява усукваща сила, която без правилна противотежест може да повреди крана.
 • кабина
 • макара
 • повдигащо въже
 • максимално рамо на лоста - Усукващият момент се изчислява като се умножи дължината на стрелата по теглото на товара. Ако той надхвърля определена граница, стрелата може да се счупи или кранът да се наклони. Затова колкото по-тежък е товарът, толкова по-малък трябва да е радиусът на действие.

Дикторски текст

Кулокранът е машина, която се използва за повдигане и преместване на товари с тегло до няколко тона. Повечето кулокрани имат максимален радиус от 70 - 80 метра.

Противовесната стрела е от противоположната страна на мачтата срещу стрелата на крана. На нея са разположени двигателят и противотежестите. Противотежестите са необходими, защото товарът, вдигнат от стрелата, упражнява усускваща сила, която без правилна противотежест може да повреди крана. Макарата, с която се повдига и премества товара, се движи по протежението на стрелата.

Когато се издига нов кран, първите части се сглобяват с помощта на друг кран. След това кранът „се построява сам“, както е показано в анимацията. Такива кранове се наричат самоиздигащи се кранове.

Усукващият момент се изчислява като се умножи дължината на стрелата по теглото на товара. Ако той надхвърли определена граница, стрелата може да се счупи или кранът да се наклони. Затова колкото по-тежък е товарът, толкова по-малък трябва да е радиусът на действие.

Свързани ресурси

Typical flat in Hungary in the 1980s

Typical flats characterise the culture of the decade.

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Как работи комбайнът

Комбайните са машини, които жънат и овършават зърнените насаждения.

Облеклото в Западна Европа през 1960 г.

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена епоха и територия.

Айфеловата кула (Париж, 1889 г.)

Желязната решетъчна кула, издигната за Световното изложение през 1889 г., става символ на...

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former...

How does it work? - Lift

This animation demonstrates how lifts work.

Industrial estate

Industrial estates provide infrastructure and services for companies.

Параклисът Нотър-Дам-дю-О (1950 г., Роншан, Франция)

Параклис за поклонения, проектиран от френския архитект Льо Корбюзие, един от най-...

Tall buildings

Tall buildings are mementoes of human history and technological development.

Added to your cart.