Как работи цифровият фотоапарат?

Как работи цифровият фотоапарат?

Тази анимация демонстрира устройството и начина на работа на цифровите фотоапарати.

Технологии

Ключови думи

камера, цифров, Изображение, снимка, обективен, Flash, карта памет, показ, LCD, Резолюция, пиксел, фокусиране на обектива, diaphgram, светлочувствителната повърхност, токов сензор, светофилтър, лек, фотоелектричния ефект, техника, информационни технологии

Свързани ресурси

Сцени

Цифров фотоапарат

 • обектив
 • батерия
 • бутони за настройка
 • обувка за светкавица - Място за поставяне на външна светкавица.
 • избиране на режим
 • карта памет
 • визьор
 • течнокристален екран
 • бутон за включване
 • корпус
 • бутон за отпускане на затвора

Устройството на цифровия фотоапарат много прилича на традиционните фотоапарати. Основните му части са: корпус, обектив, бленда, затвор, светлочувствителни сензори. Разликата се състои в това, че цифровият фотоапарат оформя и складира образа чрез електрически импулси. При традиционните фотоапарати светлината предизвиква химични промени върху светлочувствителната материя на филма.

Съществуват няколко категории цифрови фотоапарати. Най-разпространените са DSLR - огледално-рефлексните, които работят със сменящи се обективи. Все повече се ползва типът MILC, които също работят със сменящи се обективи, но не са огледално-рефлексни. За разлика от тях, при компактните фотоапарати обективът не се сменя. В тази категория са, например, фотоапаратите с голямо увеличение (zoom), които представляват преход към DSLR фотоапарати с по-добро качество. Повечето от цифровите фотоапарати могат да правят и видеоклипове.

Светлинен поток

 • обектив - Система от лещи, в която се събират светлинните лъчи, при DSLR фотоапарати те могат да се сменят.
 • затвор - Отваря се при експониране и пропуска светлина във вътрешността на фотоапарата. Яркостта на снимката се регулира с времето за експониране .
 • петостенна призма - Петстенна стъклена призма, която обръща образа преди пристигането му във визьора, за да не бъде с главата надолу.
 • огледало - Полупропускливо огледало, което насочва образа към визьора, отваря се по време на експониране.
 • лещи за фокусиране - Събират светлината върху сензорите на автоматичния фокус.
 • визьор - През него фотографът вижда образа в обектива.
 • вторично огледало - Насочва светлината към системата за автоматично фокусиране.
 • светлочувствителни сензори - Съдържат милиони фотоклетки, преобразуват светлината в електрически импулси.
 • бленда - Отвор, който може да се намалява и уголемява, за да регулира количеството светлина, което навлиза във фотоапарата.
 • входяща светлина
 • отвор на блендата

При експозицията светлинните лъчи първо се събират в обектива. Обективът е система от лещи, в която разположението на лещите може да се променя. В резултат се променя увеличението, т.е. фотоапаратът прави zoom. Промени могат да се направят и в разстоянието, т.е. мястото, където нашият субект изглежда на фокус. Обективът се състои от няколко лещи, за да могат да бъдат коригирани неточностите на отделните лещи.

Светлината преминава през блендата, която регулира количеството светлина и функционира подобно на ириса в човешкото око. Ако светлината е силна, блендата се затваря, ако е слаба - се отваря. С блендата може да се регулира и дълбочината на рязкост. При по-затворена бленда дълбочината на рязкост се увеличава, т.е. предметите са на фокус на по-голямо разстояние. Ако блендата е широко разтворена, тогава дълбочината на рязкост е по-малка, т.е. изображението ще бъде ясно само върху фокусирания предмет.

При огледално-рефлексните фотоапарати след блендата светлината стига до огледало, което през петостенна призма насочва светлината към визьора. Във визьора се вижда образът на снимката. Благодарение на петостенната призма образът, който виждаме във визьора не е обърнат с главата надолу. В някои системи огледалото е полупрозрачно, зад него има вторично огледало, което осигурява автоматичното фокусиране, като насочва една част от светлината към система от фокусиращи лещи, а оттам към сензорите.

Когато снимаме, огледалото изскача и светлината преминава безпрепятствено през затвора, който в този момент се отваря, давайки път на светлината към светлочувствителните сензори. При силна светлина затворът остава отворен кратко време, а при слаба светлина - по-дълго. Когато снимаме движещ се предмет, трябва да изберем кратко време (и разтворена бленда), за да не се размаже снимката. Ако обаче искаме да снимаме звездното небе, трябва да изберем дълго време и, естествено, да сложим фотоапарата на статив.

След затвора светлината достига до светлочувствителните сензори, които се състоят от милиони фотоклетки или пиксели и се превръща в светлинни импулси, които процесорът на фотоапарата обработва и съхранява на пиксели под формата на електрически импулси върху картата памет.

Светлочувствителността на сензорите ISO се движи в широки граници, но ако ги настроим на голяма чувствителност, в снимката ще се увеличи "шумът". Съвременните фотоапарати нагласяват сами фокуса, блендата, скоростта и чувствителността, потребителят може да избира измежду множество видове автоматични, полуавтоматични и ръчни начини на настройка.

Фотоапаратът прави цветни снимки, като пред всяка от фотоклетките (пиксели) на светлочувствителните пластинки се поставя микроскопичен червен, зелен или син филтър, така електрониката на фотоапарата "знае", в кой пиксел какъв цвят е регистрирал. При не огледално-рефлексните фотоапарати светлината непрекъснато достига до светлочувствителните пластинки и образът, видян през обектива, се вижда непрекъснато на LCD дисплея в задната част на фотоапарата, който в този случай играе ролята на визьор.

Правене на снимка

 • отвор на блендата
 • входяща светлина
 • обектив
 • бленда
 • лещи
 • огледало
 • петостенна призма
 • визьор
 • затвор
 • светлочувствителни сензори CCD или CMOS
 • цветен филтър
 • пиксел
 • фотодиод
 • фотоелектрически ефект
 • зареден електрон

Аксесоари

 • фотоапарат
 • светкавица
 • статив

За постигане на добро качество на снимката често имаме нужда от аксесоари, тъй като на слаба светлина, например, е трудно да се направят добри фотографии. Ако светлината не достига, затворът трябва да остане отворен по-дълго време, тогава обаче ако фотоапаратът или сниманият предмет помръднат, снимката ще стане неясна. Светкавицата е изкуствен източник на светлина, а стативът осигурява стабилността на фотоапарата по време на експозицията.

Анимация

 • обектив
 • батерия
 • бутони за настройка
 • обувка за светкавица - Място за поставяне на външна светкавица.
 • избиране на режим
 • карта памет
 • визьор
 • течнокристален екран
 • бутон за включване
 • корпус
 • бутон за отпускане на затвора
 • фотоапарат
 • светкавица
 • статив
 • отвор на блендата
 • входяща светлина
 • обектив
 • бленда
 • лещи
 • огледало
 • петостенна призма
 • визьор
 • затвор
 • светлочувствителни сензори CCD или CMOS
 • цветен филтър
 • пиксел
 • фотодиод
 • фотоелектрически ефект
 • зареден електрон

Дикторски текст

Устройството на цифровия фотоапарат много прилича на традиционните фотоапарати. Основните му части са: корпус, обектив, бленда, затвор, светлочувствителни сензори. Разликата се състои в това, че цифровият фотоапарат оформя и складира образа чрез електрически импулси. При традиционните фотоапарати светлината предизвиква химични промени върху светлочувствителната материя на филма.

За постигане на добро качество на снимката често имаме нужда от аксесоари, тъй като на слаба светлина, например, е трудно да се направят добри фотографии. Ако светлината не достига, затворът трябва да остане отворен по-дълго време, тогава обаче ако фотоапаратът или сниманият предмет помръднат, снимката ще стане неясна. Светкавицата е изкуствен източник на светлина, а стативът осигурява стабилността на фотоапарата по време на експозицията.

При експозицията светлинните лъчи първо се събират в обектива. Обективът е система от лещи, в която разположението на лещите може да се променя. В резултат се променя увеличението, т.е. фотоапаратът прави zoom. Промени могат да се направят и в разстоянието, т.е. мястото, където нашият субект изглежда на фокус. Обективът се състои от няколко лещи, за да могат да бъдат коригирани неточностите на отделните лещи.

Светлината преминава през блендата, която регулира количеството светлина и функционира подобно на ириса в човешкото око. Ако светлината е силна, блендата се затваря, ако е слаба - се отваря. С блендата може да се регулира и дълбочината на рязкост. При по-затворена бленда дълбочината на рязкост се увеличава, т.е. предметите са на фокус на по-голямо разстояние. Ако блендата е широко разтворена, тогава дълбочината на рязкост е по-малка, т.е. изображението ще бъде ясно само върху фокусирания предмет.

При огледално-рефлексните фотоапарати след блендата светлината стига до огледало, което през петостенна призма насочва светлината към визьора. Във визьора се вижда образът на снимката. Благодарение на петостенната призма образът, който виждаме във визьора не е обърнат с главата надолу. В някои системи огледалото е полупрозрачно, зад него има вторично огледало, което осигурява автоматичното фокусиране, като насочва една част от светлината към система от фокусиращи лещи, а оттам към сензорите.

Когато снимаме, огледалото изскача и светлината преминава безпрепятствено през затвора, който в този момент се отваря, давайки път на светлината към светлочувствителните сензори. При силна светлина затворът остава отворен кратко време, а при слаба светлина - по-дълго. Когато снимаме движещ се предмет, трябва да изберем кратко време (и разтворена бленда), за да не се размаже снимката. Ако обаче искаме да снимаме звездното небе, трябва да изберем дълго време и, естествено, да сложим фотоапарата на статив.

След затвора светлината достига до светлочувствителните сензори, които се състоят от милиони фотоклетки или пиксели и се превръща в светлинни импулси, които процесорът на фотоапарата обработва и съхранява на пиксели под формата на електрически импулси върху картата памет.

Светлочувствителността на сензорите ISO се движи в широки граници, но ако ги настроим на голяма чувствителност, в снимката ще се увеличи "шумът". Съвременните фотоапарати нагласяват сами фокуса, блендата, скоростта и чувствителността, потребителят може да избира измежду множество видове автоматични, полуавтоматични и ръчни начини на настройка.

Фотоапаратът прави цветни снимки, като пред всяка от фотоклетките (пиксели) на светлочувствителните пластинки се поставя микроскопичен червен, зелен или син филтър, така електрониката на фотоапарата "знае", в кой пиксел какъв цвят е регистрирал. При не огледално-рефлексните фотоапарати светлината непрекъснато достига до светлочувствителните пластинки и образът, видян през обектива, се вижда непрекъснато на LCD дисплея в задната част на фотоапарата, който в този случай играе ролята на визьор.

Свързани ресурси

Дагеротип (ранен фотоапарат)

Първият, използван успешно с търговска цел във фотографията метод за фиксиране на...

Оптични средства

В наши дни се използват богата гама оптични средства, от микроскопи до телескопи.

Човешкото око

Окото е един от най-важните сетивни органи. Когато бъдат стимулирани от светлина,...

Как работи плазменият телевизор

Тази анимация обяснява как работи телевизорът с плазмен екран.

Механизъм на виждането

Лещата на окото променя своята изпъкналост, благодарение на тази промяна се вижда наблизо...

Оптически телескопи

В анимацията са показани най-важните огледални телескопи и телескопи с лещи, които се...

Корекция на зрението

За корекция на късогледство и далекогледство се използват вдлъбнати и изпъкнали лещи.

Как работи лазерният принтер

Тази анимация показва как работят лазерните принтери.

Как работи LCD екранът

LCD екранът използва свойството на течните кристали да взаимодействат със светлината.

How does it work? – Cinema projector

This animation demonstrates the design and operation of a traditional cinema projector.

How does it work? - Computer tomography scanner

This animation demonstrates the structure and operation of CT scanners.

How does it work? - CRT television

This animation demonstrates how a CRT television works.

How does it work? - Electron microscope

This animation demonstrates the structure and operation of electron microscopes.

Кинотеатър (САЩ, 30-те години на XX век)

През първото десетилетие на XX век в САЩ са построени много кинотеатри.

Added to your cart.