Йод (I₂)

Йодът е твърдо кристално вещество с виолетов цвят, което при нагряване сублимира. Неговите спиртни разтвори се използват за дезинфекция.

Свързани ресурси

Взаимодействие между алуминий и бром

При взаимодействието между халогени и метали се получават бромиди.

Азот (N₂) (средно ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява...

Физични и химични промени Взаимодействие между желязо и сяра

Под въздействието на топлината двата елемента образуват химично...

Как да изгасим огъня?

Запознаване с основите на огнеборството.

Фосфорна киселина (H₃PO₄)

Фосфорната киселина се използва като овкусител за газирани напитки...

Сяра (S₈)

Сярата е жълто твърдо вещество без миризма. Тя е на 15. място по...

Как групираме химичните реакции?

С помощта на опити се запознаваме с видовете химически реакции.

Амоняк (NH₃)

Амонякът е безцветен газ с остра характерна миризма. Неговият...

Added to your cart.