Източноевропейски белогръд таралеж

Източноевропейски белогръд таралеж

Източноевропейският белогръд таралеж се свива на кълбо като използва бодлите си, за да се защитава.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Таралеж, гръбначен стълб, нощен живот, зимен сън, остри зъби, животно, гръбначни, бозайник, насекомояден, биология

Свързани ресурси

Еленов рогач

Чрез примера на еленовия рогач се демонстрират механизмите на работа на мускулите, полета...

Видра

Видрата е хищно живоно, което живее близо до водоеми.

Градински охлюв

Широко разпространен вид охлюв, който се използва и за храна.

Градински паяк кръстоносец

Паякът кръстоносец е често срещан вид, чрез който ще се запознаем с анатомията на паяците.

Млечнобяла планария

Един от най-разпространените видове плоски червеи.

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

European badger

The European badger is an omnivorous, nocturnal animal. Badger colonies live in large...

Саблезъб тигър

Изчезнал вид от семейството на котките, чието име произлиза от формата на големите му...

Beta-D-fructose (fruit sugar) (C₆H₁₂O₆)

Fructose is the sweetest of the simple carbohydrates.

Added to your cart.