Изобретения в текстилната индустрия през 18. век

Изобретения в текстилната индустрия през 18. век

Изобретенията през 18. век довеждат до огромен напредък в развитието на текстилната индустрия.

Технологии

Ключови думи

текстилната промишленост, изобретения в текстилната индустрия, тъкачество, предене, текстилен, Предачна машина, прежда, упражняване, кърпа, совалка, прежди носилка, летяща совалка, Изобретения, техника, география

Свързани ресурси

Сцени

Изобретения

 • предачна машина
 • такачен стан

Предачна машина

 • флаероване (груби влакна) на вретена
 • обтегач на вълна
 • дръжка
 • ръчно колело
 • ремък
 • предавка
 • иглена планка
 • прежда на вретена

Стан

 • основа
 • нищелка
 • педали
 • макара
 • бърдо
 • бухалка
 • совалка
 • кросно
 • пазва
 • петелка

Совалки

 • летяща совалка на Джон Кей - Патентована е през 1733 г. Удвоява производителността на тъкачите. Традиционната техника на тъкане изисквала двама души от двете страни на стана да движат совалката при тъкането на широки платове. Летящата совалка прави възможно един работник да го прави сам. Летящата совалка се движи от оператора на стана, а помощник подава прежда от бобината.
 • летяща совалка - Подобрена версия от 18. век. Удвоява производителността на тъкачите и вече само един може да върши тази работа. Тази техника се използва и до днес.

Анимация

 • предачна машина
 • такачен стан
 • флаероване (груби влакна) на вретена
 • обтегач на вълна
 • ръчно колело
 • прежда на вретена
 • основа
 • совалка
 • пазва

Дикторски текст

Индустриалната революция започва през първата половина на 18. век. Текстилната индустрия изиграва важна роля в този процес с нови изобретения като предачната и тъкачната машина. Тези устройства правят работата много по-бърза и увеличават в пъти производителността на фабриките. В резултат на това се понижават цените на текстилните продукти.

Тъкачните машини произвеждат плат от прежда. В основата на този процес е преминаването на совалката напред назад през пазвата между вълнените нишки на основата, за да се изтъче вътък. Преди изобретяването на летящата совалка това било много бавен процес, извършван от двама тъкачи – по един от всяка страна на стана. Изобретението на Джон Кей, патентовано през 1733 г., прави този етап далеч по-бърз. Тъкачът може да мести бързо совалката само с едно движение, което спестява време и труд.

Летящата совалка прави тъкането много по-бързо, което увеличава търсенето на прежда. Производството на памук по онова време не успява да удовлетвори търсенето, затова се налага процесът да се подобри. Джеймс Харгрийвс намира през 1764 г. решение, което става известно като „предачката Джени“. Устройството изприда грубите влакна на прежда, готова за тъкане.

Тези изобретения водят до безработица в определени сфери, тъй като автоматичното производство е много по-ефективно и по-малко трудоемко от ръчното производство. Това води до протести и разрушаване на машини - познато като движението на лудитите. В други сфери обаче се появява нужда от работна ръка.

Масовото производство намалява цените и предоставя евтини продукти за всеки, което води до повишаване на стандарта на живот.

Свързани ресурси

Тъкачна фабрика, 19. в.

Благодарение на изобретенията през 18. в. текстилната индустрия се превърнала в един от...

Фонограф и грамофон

Фонографът на Томас Едисън записва и възпроизвежда звук от цилиндър, а грамофонът на Емил...

Видове зъбни колела

Зъбните колела предават въртеливо движение от един вал на друг.

Пощенски дилижанс (Великобритания, ХVІІІ век)

Преди появата на моторните превозни средства писмата и другите пощенски пратки стигали до...

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския...

Работнически квартал, 19. в.

Типичните работнически квартали с нездравословни условия за живот били изградени по време...

Motorised aeroplane (János Adorján, 1910)

The construction of ´Libelle´ (Dragonfly) is one of the milestones of (Hungarian)...

The Turk (Automaton Chess Player)

Wolfgang von Kempelen´s best known invention.

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно се развива и добивът на...

Industrial estate

Industrial estates provide infrastructure and services for companies.

Added to your cart.