Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Свързани ресурси

Часови зони

Земята е разделена на 24 часови зони. Часът в една часова зона се...

Борба с наводненията

Прииждащите реки причиняват множество екологични проблеми. В...

Политически и икономически организации

В света съществуват много политически и/или икономически...

Зараждане на Слънчевата система

Слънцето и планетите са се формирали преди около 4,5 милиарда...

Структура на Земята (базово ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Мисия "Нови хоризонти"

"Нови хоризонти" е космическа сонда, изстреляна през 2006 г.,...

Слънце

Диаметърът на Слънцето е около 109 пъти по-голям от този на...

Географски координати (базово ниво)

По две координати от градусната мрежа може да се определи...

Added to your cart.