Ichthyostega

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Ichthyostega, праисторическо създание, Вкаменелост, изчезнал, Девон период, четири крайници, земния живот, водната начин на живот, животно, гръбначни, самолет-амфибия, хищник, биология

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Археоптерикс

Археоптерикс, показва особенности, както на птици, така и влечуги. Това може би е...

Апатозавър

Тревопасен динозавър с дълга шия и огромно тяло.

Дейноник

Дейноникът, чието име означава „ужасяващ нокът", бил хищен динозавър от семейство...

Голямо сиво кенгуру

Един от най-големите торбести бозайници.

Аксолотъл

Аксолотълът, известен още като Мексиканска амбистома, е земноводно, което запазва хрилете...

Флора и фауна на Карбона

В този период, разположен между Девон и Перм (преди 358-299 милиони години), са живели...

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Латимерия

Живо изкопаемо, което е важен етап в еволюцията на четирикраките животни.

Трицератопс

Тревопасен динозавър, отличаващ се с голямо костно образувание, приличащо на яка, и три...

Хомо еректус

Изправеният човек използвал оръдия на труда и огъня.

Зелена водна жаба

Анатомията на земноводните е показана чрез тази на обикновените жаби.

Амонити

Изчезнали главоноги със спираловидна черупка. Те са отлични ръководни вкаменелости.

Стегозавър

Вид праисторическо влечуго, с костни пластини по гърба, които са служили за терморегулация.

Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Permian flora and fauna

This 3D scene presents the flora and fauna of the last period of the Palaeozoic Era.

Pteranodon longiceps

A prehistoric flying reptile, similar to birds. However, there is no direct evolutionary...

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

Woolly mammoth

Extinct proboscidea closely related to today's elephants, often hunted by prehistoric man.

Еволюция на мозъка при гръбначните животни

В хода на еволюцията на гръбначните животни се е променила относителната степен на...

Prehistoric armoured fishes

Extinct species of fish which had thick ´armour´ protecting the head.

Added to your cart.