Hydronium ion (H₃O⁺)

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

хидрониев йонна, катион, съединение йонна, кисела, рН, киселинност, йонна концентрация, Неорганична химия, йон, химия

Свързани ресурси

Hydroxide ion (OH⁻)

A compound ion formed when a water molecule releases a proton.

Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули образуват обвивка около...

Взаимодействие между цинк и солна киселина

Цинкът се разтваря в солната киселина, като се отделя газ - водород.

Взаимодействие на водород с кислород

„Гърмящият газ” е смес от водород и кислород. При запалване експлодира.

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна (солна) киселина.

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Hydrogen (H₂)

Colourless, odourless, lighter-than-air gas. The most common chemical element in the...

Permanganate ion (MnO₄⁻)

Potassium permanganate is used as a disinfectant.

Added to your cart.