Hydrogen bromide (HBr)

Hydrogen bromide (HBr)

One of the hydrogen halides, it is used for the production of alkyl bromides.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

бромоводород, халогеноводород, молекула, полярен, ковалентна връзка, сигма връзка, отровен, неорганичен, обща химия, химия

Свързани ресурси

Сравнение на халогеноводородите

В съединенията, които образуват халогените с водорода, атомите са свързани чрез...

Хлороводород (HCl)

Безцветен газ с остра задушлива миризма, чийто воден разтвор се нарича солна киселина.

Bromine (Br₂)

One of the halogens, it may cause skin irritation.

Hydrogen (H₂)

Colourless, odourless, lighter-than-air gas. The most common chemical element in the...

Hydrogen-fluoride (HF)

One of the hydrogen halides, a highly aggressive substance - it even attacks glass.

Hydrogen-iodide (HI)

A colourless, heavier-than-air gas with a pungent odour.

Added to your cart.