How does it work? – Cinema projector

How does it work? – Cinema projector

This animation demonstrates the design and operation of a traditional cinema projector.

Технологии

Ключови думи

кино-прожектор, Кино, филм, Филм, прожектиране на филми, проекция кутия, филмова лента, оптика, кадър, филм с кола, цифров, аналог, стерео звук, средства, техника

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Как работи цифровият фотоапарат?

Тази анимация демонстрира устройството и начина на работа на цифровите фотоапарати.

Механизъм на виждането

Лещата на окото променя своята изпъкналост, благодарение на тази промяна се вижда наблизо...

Дагеротип (ранен фотоапарат)

Първият, използван успешно с търговска цел във фотографията метод за фиксиране на...

Разнообразие на светлочувствителните органи

В хода на конвергентната еволюция, незаисимо един от друг, са се развили няколко типа очи.

Как работи това? - Оптични дискови устройства

Тази анимация показва структурата и функционирането на различни видове оптични дискови...

Кинотеатър (САЩ, 30-те години на XX век)

През първото десетилетие на XX век в САЩ са построени много кинотеатри.

How does it work? - Ballpoint pen

The invention of the ballpoint pen made writing a lot easier.

How does it work? - Electron microscope

This animation demonstrates the structure and operation of electron microscopes.

Silver bromide (AgBr)

A white, crystalline compound which breaks down when exposed to light.

Прозрачност

Анимацията дава обяснение на понятията за прозрачност и непрозрачност, на принципа на...

Lighthouse

Lighthouses are used as an aid to navigation in coastal waters.

Added to your cart.