How does it work? - CRT television

How does it work? - CRT television

This animation demonstrates how a CRT television works.

Технологии

Ключови думи

CRT телевизия, телевизия, Телевизия, електроннолъчева тръба, диод, ТВ тунер, транзистор, пиксел, Резолюция, наземно радиоразпръскване, спътниковото излъчване, кабелна телевизия, ТВ станция, електрически сигнал, електромагнитни, дистанционно, техника, физика

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Историята на телевизора

Телевизията, изобретена в началото на 20. век, става основна форми на развлечение.

Как работи плазменият телевизор

Тази анимация обяснява как работи телевизорът с плазмен екран.

Електрически осветителни тела

Тази анимация показва характеристиките на битовите източници на светлина – от...

Как работи това? - Оптични дискови устройства

Тази анимация показва структурата и функционирането на различни видове оптични дискови...

Кинотеатър (САЩ, 30-те години на XX век)

През първото десетилетие на XX век в САЩ са построени много кинотеатри.

Как работи LCD екранът

LCD екранът използва свойството на течните кристали да взаимодействат със светлината.

How does it work? - Ballpoint pen

The invention of the ballpoint pen made writing a lot easier.

How does it work? - Radio

This animation demonstrates how radios work.

Как работи лазерният принтер

Тази анимация показва как работят лазерните принтери.

Как работи цифровият фотоапарат?

Тази анимация демонстрира устройството и начина на работа на цифровите фотоапарати.

Преносим компютър, Периферни устройства

С преносимия компютър може да се използват различни периферни устройства.

Настолен компютър

Анимацията показва устройството на компютъра и неговите основни периферни устройства.

Дагеротип (ранен фотоапарат)

Първият, използван успешно с търговска цел във фотографията метод за фиксиране на...

Added to your cart.