Хлорофил

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в растенията. Той поглъща светлинна енергия и по този начин играе ключова роля в процеса фотосинтеза.

Биология и здравно образование

Ключови думи

хлорофил, Зелен пигмент, Хлорофилът на, Хлорофилът б, фотосинтеза, порфириновото пръстен, пигмент, хлоропластния, пиролов пръстен, магнезиев йон, биология, биохимия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Хлорофил а

Хлорофил a (C₅₅H₇₂O₅N₄Mg)

Информация

Моларна маса: 893,50 g/mol

Температура на топене: 153,2°C

Плътност: 1,079 g/cm³

Свойства

Хлорофилът е зеленият пигмент в растенията и играе ключова роля във фотосинтезата. В молекулата на хлорофила четири пиролови цикъла образуват порфиринов пръстен, в чиято вътрешност се намира магнезиев йон. Има няколко различни вида хлорофил. Най-разпространените са хлорофил а и хлорофил b. Зелените растения съдържат по-голямо количество от хлорофил а и по-малко количество от хлорофил b. Разликата в структурата на двете молекули е функционалната група, свързвана с въглероден атом от единия от пироловите пръстени – при хлорофил а е метилова група, а при хлорофил b – карбонилна група. Хлорофилът се разтваря добре в алкохол, етер и ацетон.

Разпространение и получаване

Хлорофилът е пигмент, който играе съществена роля във фотосинтезиращите организми, като растения, мъхове и някои бактерии.

Екстракт от хлорофил може да се извлече, като свежи зелени листа от растение, например коприва, се правят на каша и тя се филтрира под вакуум. Така полученият филтрат съдържа хлорофил.

Употреба

Хлорофилът се използва като оцветител в хранително-вкусовата и козметичната индустрия.

Обемен модел на хлорофил а

Хлорофил b

Хлорофил b (C₅₅H₇₀O₆N₄Mg)

Информация

Моларна маса: 907,5 g/mol

Температура на топене: 125°C

Свойства

Хлорофилът е зеленият пигмент в растенията и играе ключова роля във фотосинтезата. В молекулата на хлорофила четири пиролови цикъла образуват порфиринов пръстен, в чиято вътрешност се намира магнезиев йон. Има няколко различни вида хлорофил. Най-разпространените са хлорофил а и хлорофил b. Растенията съдържат по-голямо количество от хлорофил а и по-малко количество от хлорофил b. Разликата в структурата на двете молекули е функционалната група, свързвана с въглероден атом от единия от пироловите пръстени – при хлорофил а е метилова група, а при хлорофил b – карбонилна група. Хлорофилът се разтваря добре в алкохол, етер и ацетон.

Разпространение и получаване

Хлорофилът е пигмент, който играе съществена роля във фотосинтезиращите организми, като растения, мъхове и някои бактерии.

Екстракт от хлорофил може да се извлече, като свежи зелени листа от растение, например коприва, се правят на каша и тя се филтрира под вакуум. Така полученият филтрат съдържа хлорофил.

Употреба

Хлорофилът се използва като оцветител в хранително-вкусовата и козметичната индустрия.

Обемен модел на хлорофил b

Дикторски текст

Свързани ресурси

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в...

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Pyrrole (C₄H₅N)

A heterocyclic organic compound.

Added to your cart.