Хлорофил

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в растенията. Той поглъща светлинна енергия и по този начин играе ключова роля в процеса фотосинтеза.

Биология и здравно образование

Ключови думи

хлорофил, Зелен пигмент, Хлорофилът на, Хлорофилът б, фотосинтеза, порфириновото пръстен, пигмент, хлоропластния, пиролов пръстен, магнезиев йон, биология, биохимия, химия

Свързани ресурси

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в...

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Pyrrole (C₄H₅N)

A heterocyclic organic compound.

Added to your cart.