Haemoglobin

Haemoglobin

Oxygen carrier protein in our red blood cells.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

хемоглобин, Кръв, протон, комплексен протеин, червени кръвни клетки, доставянето на кислород, преноса на кислород, протеин, четири субединици, кълбовиден, желязо-съдържащ, metalloprotein, порфириновото пръстен, конюгирана двойна връзка, анемия, миоглобин, биохимия, химия, биология

Свързани ресурси

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Човешката кръв

Човешката кръв се състои от кръвни елементи и кръвна плазма.

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят...

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните рекции. Активността им може...

Fibroin

Fibroin is a fibrillar protein excreted by silkworms.

Pyrrole (C₄H₅N)

A heterocyclic organic compound.

Secondary structure of proteins

Polypeptide chains are composed of amino acids and can appear in alpha-helix or...

Added to your cart.