Гласообразуване

Гласообразуване

Когато се произвежда звук въздухът, който излиза от белите дробове причинява трептене на гласните връзки.

Биология и здравно образование

Ключови думи

гласните връзки, Гласът производство, ларинкс, глотис, реч, фаринкс, звукова вълна, звук, тон, дълбок глас, висок глас, вибрация, горни дихателни пътища, небце, устна, дишане, аритеноиден хрущял, издишване, език, дихателни пътища, човешки, инхалация, говорното развитие, биология

Свързани ресурси

Сцени

Гласообразуване

 • гласни връзки - Движението на пирамидния хрущял ги опъва или отпуска. Колкото по-опънати са, толкова по-висок тон произвеждат.
 • гласова цепка
 • тироиден хрущял - Известен като "Адамова ябълка", това е най-големият хрущял в ларинкса.
 • пръстеновиден хрущял
 • пирамиден хрущял - Мускулите, които са прикрепени към него му позволяват да се движи и да опъва или отпуска гласните връзки. Колкото по-опънати са гласните връзки, толкова тонът е по-висок.

Дихателни пътища

 • носна кухина - Резонаторна кухина; изпълнява важна роля във формирането на качеството на тона.
 • устна кухина - Резонаторна кухина; изпълнява важна роля във формирането на качеството на тона.
 • фарингеална кухина - Резонаторна кухина; изпълнява важна роля във формирането на качеството на тона. Оттук започват трахеята и хранопровода.
 • хранопровод - Започва от фарингеалната кухина и придвижва храната към стомаха. По време на преглъщане храната се насочва в хранопровода от епиглотиса.
 • ларинкс - Когато гласните връзки са приведени в резонанс от излизащия въздух, се произвежда звук.
 • трахея - Свързва ларинкса с белия дроб и осигурява въздушния поток. Стената й е подсилена от С-образни хрущялни пръстени.
 • бронхи - Трахеята се разделя на два бронха.
 • бял дроб - Когато се произвежда звук, гръдният кош и диафрагмата притискат белите дробове и принуждават въздуха да излезе от тях. Това причинява трептене на гласните връзки в ларинкса.

Горни дихателни пътища

 • носна кухина - Резонаторна кухина; изпълнява важна роля във формирането на качеството на тона.
 • устна кухина - Резонаторна кухина; изпълнява важна роля във формирането на качеството на тона.
 • небце - Изпълнява важна роля във формирането на качеството на тона.
 • долна челюст
 • език - Има съществена роля в образуването на членоразделната реч.
 • подезична кост
 • челюстно-подезичен мускул
 • фарингеална кухина - Резонаторна кухина; изпълнява важна роля във формирането на качеството на тона. Оттук започват трахеята и хранопровода.
 • ларинкс - Когато гласните връзки са приведени в резонанс от излизащия въздух, се произвежда звук.
 • трахея - Свързва ларинкса с белия дроб, и осигурява въздушния поток. Стената й е подсилена от С-образни хрущялни пръстени.
 • хранопровод - Започва от фарингеалната кухина и придвижва храната към стомаха. По време на преглъщане храната се насочва в хранопровода от епиглотиса.

Устройство на ларинкса

 • епиглотис - Насочва храната към хранопровода при преглъщане.
 • тироиден хрущял - Известен като "Адамова ябълка", това е най-големият хрущял в ларинкса.
 • пръстеновиден хрущял
 • пирамиден хрущял - Мускулите, които са прикрепени към него му позволяват да се движи и да опъва или отпуска гласните връзки. Колкото по-опънати са гласните връзки, толкова тонът е по-висок.
 • рогчест хрущял
 • гласни връзки - Движението на пирамидния хрущял ги опъва или отпуска. Колкото по-опънати са, толкова по-висок тон произвеждат.
 • гласова цепка

Анимация

 • носна кухина - Резонаторна кухина; изпълнява важна роля във формирането на качеството на тона.
 • устна кухина - Резонаторна кухина; изпълнява важна роля във формирането на качеството на тона.
 • фарингеална кухина - Резонаторна кухина; изпълнява важна роля във формирането на качеството на тона. Оттук започват трахеята и хранопровода.
 • епиглотис - Насочва храната към хранопровода при преглъщане.
 • тироиден хрущял - Известен като "Адамова ябълка", това е най-големият хрущял в ларинкса.
 • пръстеновиден хрущял
 • пирамиден хрущял - Мускулите, които са прикрепени към него му позволяват да се движи и да опъва или отпуска гласните връзки. Колкото по-опънати са гласните връзки, толкова тонът е по-висок.
 • рогчест хрущял
 • гласни връзки - Движението на пирамидния хрущял ги опъва или отпуска. Колкото по-опънати са, толкова по-висок тон произвеждат.

Разположение на ларинкса

 • ларинкс - Когато гласните връзки са приведени в резонанс от излизащия въздух, се произвежда звук.

Дикторски текст

Ларинксът е органа, който произвежда човешкия глас. Той се състои от различни хрущяли: пръстеновиден, тироиден, епиглотис, пирамиден и рогчест. Когато гласните връзки в ларинкса резонират поради излизащия въздух, се произвежда звук.

Напрежението на гласните връзки зависи от положението на пирамидния хрущял. Колкото по-опънати са гласните връзки, толкова по-висок е регистърът на звука, който те произвеждат, т.е. той е с по-висока честота. Отпуснатите гласни връзки произвеждат нисък звук.

Силата на звука зависи от количеството преминаващ въздух, който излиза от белия дроб.

Тембърът е това, което отличава един звук от друг. Гласните връзки произвеждат звук, богат на обертонове. Тяхната сила и разновидности определят тембъра. Резонаторните кухини изпълняват важна роля в създаването на тембъра - това са фарингеалната, устната, носната и синусовите кухини.

По време на говор ние произвеждаме звуци с различен регистър, сила и тембър.

Свързани ресурси

Контрол на речта

Говоренето изисква синхронизирана дейност на няколко центъра в мозъка.

Дихателна система

Дихателната система снабдява органите с кислород и ги освобождава от въглеродния диоксид.

Горен храносмилателен тракт

При преглъщане храната се придвижва от устната кухина до стомаха.

Вредното въздействие от пушенето върху белите дробове

Пушенето силно уврежда дихателната система, като може да причини хронична обструктивна...

Как работи високоговорителят?

При високоговорителя трептенията на въздуха се образуват благодарениена електромагнитната...

Щитовидна жлеза

Важна еднокринна жлеза, произвеждаща хормони, които влияят на метаболизма и...

Вълнови параметри

Вълна се поражда тогава, когато в някаква среда се разпространяват трептения.

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Китара

Китарата е струнен дърпащ инструмент.

Механизъм на вкусовото възприятие

Вкусовите рецептори превръщат химичните стимули в електрични сигнали

Нос, механизъм на обонянието

Обонятелните рецептори произвеждат електрични сигнали, когато бъдат стимулирани от миризми.

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform...

Гръден кош

Ребрата, гръдната кост и гръбначният стълб образуват гръдния кош, в който са разположени...

Миене на зъби

Внимателното почистване на зъбите е важна част от устната хигиена.

Човешките зъби

Хората имат 4 типа зъби: резци, кучешки зъби, премолари (предкътници) и молари (кътници).

Added to your cart.