Гигантска секвоя

Гигантска секвоя

Гигантските секвои са живите организми с най-голяма маса на Земята.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Секвои, Бор, вечнозелен, игла, конус, племе, дърво, гора, борова гора, растение, Голосеменни, биология

Свързани ресурси

Сцени

Гигантска секвоя

Растеж

  • 50 - 80 метра

Устройство

  • дебело стъбло - Диаметърът й може да достигне до 6 м.
  • гъста корона
  • мека кора - Дебелината й в основата на ствола може да достигна 90 см, и предпазва ствола при горски пожар.
  • корени
  • люсповидни листа

Шишарки

  • мъжка шишка (♂)
  • женска шишка (♀) - Семената са дълги 4-5 мм. Узряват за 18-20 месеца, но шишарките могат да останат затворени и прикрепени за дървото до 20г. Повечето семена се отделят когато шишарката изсъхне от горещината, или при горски пожар.

Свързани ресурси

Бял бор

Едно от най-често срещаните дървета от семейство борови, с естествено разпространение в...

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Обезлесяване

Обезлесяването има вреден ефект върху околната среда.

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява кестенът през различните сезони.

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Анатомия на листата

Настоящата анимация представя основните видове листа, както и различията между листата на...

Луковични пролетни растения

Тази анимация ще ви запознае със структурата на лалетата, нарцисите и кокичетата.

Сравнение между същински плодове и лъжливи плодове

Месестата част (перикарп) на същинските плодове се развива от плодника, а на лъжливите...

Семена и покълване

Двусемеделните растения имат два ембрионални листа (семедела), докато едносемеделните...

Pollen

Pollen serves to fertilise the egg of plants. Pollen grains come in a variety of shapes...

Added to your cart.