Гъби

Гъби

Гъбите са месестите плодни тела на организми, изградени от гъбни хифи.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Изчистени гъби, гъба, пръстен, volva, шапка, пънче, спора, хриле, хифи, фея пръстен, плодните тялото, талус, гора, еукариотна, базидиеви гъби, биология

Свързани ресурси

Сцени

Гъба

Развитие

пръстен и торбичка

гъбен пръстен

Устройство

Свързани ресурси

Сравнение на ядливи и отровни гъби

Някои гъби могат да предизвикат опасно, дори смъртоносно отравяне, докато други са важен...

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Бял бор

Едно от най-често срещаните дървета от семейство борови, с естествено разпространение в...

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Еленов рогач

Чрез примера на еленовия рогач се демонстрират механизмите на работа на мускулите, полета...

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Location of origin of livestock and crops

Domesticated animals and crops originate from various parts of the world.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Added to your cart.