Фотосинтеза

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Биология и здравно образование

Ключови думи

фотосинтеза, лека фаза, тъмна фаза, хлоропластния, катаболен процес, autotróf, листо, лек, слънчева светлина, кислород, органичен материал, въглероден двуокис, гликоза, слънчева енергия, вода, кислород производството, Въглеродна фиксация, вътрешната мембрана, Granum, thylakoid, матрица, Фотосистема II, Фотосистема I, фотосинтезиращи пигменти, ATP, ATPase, електронен транспорт верига, глицеринова киселина-3-фосфат, глицералдехид 3-фосфат, рибулоза-1,5-дифосфат, Енергийна трансформация, цикъл, фотон, атмосферните газове, въглехидрат, Слънце, метаболизъм, растение, биохимия, биология, _javasolt

Свързани ресурси

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на кислорода в трите основни...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в растенията. Той поглъща...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните рекции. Активността им може...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Семена и покълване

Двусемеделните растения имат два ембрионални листа (семедела), докато едносемеделните...

Вегетативни органи на растенията

Тези органи са жизненоважни за оцеляването и развитието на растенията.

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Анатомия на листата

Настоящата анимация представя основните видове листа, както и различията между листата на...

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Обезлесяване

Обезлесяването има вреден ефект върху околната среда.

Слънце

Диаметърът на Слънцето е около 109 пъти по-голям от този на Земята. Състои се в голямато...

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Niche

In ecology, a niche is a term describing the way of life of a species.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface...

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Added to your cart.