Formamide (methanamide) (HCONH₂)

Formamide (methanamide) (HCONH₂)

A colourless, slightly viscous, hygroscopic liquid used in the production of formic acid, hydrogen cyanide and other organic compounds.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

формамид, methanamide, амид, азот-containingcompound, първичен амид, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Carbamide (urea) (CO(NH₂)₂)

An organic compound in the urine of mammals, used in the production of fertilisers as a...

Метанол (метилов алкохол) (CH₃OH)

Най-простият наситен алкохол. Силно отровна течност.

Molecule exercise VII (Organic nitrogen compounds)

An exercise about the groups and structure of organic nitrogen compounds.

Амоняк (NH₃)

Амонякът е безцветен газ с остра характерна миризма. Неговият воден разтвор се нарича...

Метан (CH₄)

Първият член на хомоложния ред алкани с права верига.

Dimethylamine (NH(CH₃)₂)

A colourless gas with a pungent odour. It is widely used in industry.

Trimethylamine N(CH₃)₃

A tertiary amine with a characteristic unpleasant odour, occurring in spoiled food.

Added to your cart.