Face-centred cubic metal lattice

Face-centred cubic metal lattice

The face-centred cubic metal lattice allows the closest fit of metal atoms.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

лице-кубична метални решетъчни, лице центриран, метална решетка, метална връзка, елементарна клетка, решетъчна структура, Номер на координация, метали, злато, сребро, от мед, Алуминий, калций, обработваемост, водя, платина, обща химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Метали

Атомите на металите образуват кристални решетки

Body-centred cubic lattice

The least tightly packed crystal structure.

Hexagonal metallic lattice

Metals forming hexagonal metallic lattices are rigid and difficult to machine.

Температурно разширяване на мостове

Дължината на металния скелет на моста се променя в зависимост от температурата.

Черна металургия (средно ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

Диамант

Алотропна форма на елемента въглерод. Най-твърдото вещество в природата.

Графит

Графитът е алотропна форма на въглерода.

Натриев хлорид (NaCl)

Готварската сол е едно от най-важните съединения на натрия, необходими за живите организми.

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Fullerene (C₆₀)

A crystalline allotrope of carbon which was discovered at the end of the 1980s.

Производство на амоняк (синтез на Хабер – Бош)

При индустриалното производство на амоняк от газовете азот и водород се използва желязо...

Айфеловата кула (Париж, 1889 г.)

Желязната решетъчна кула, издигната за Световното изложение през 1889 г., става символ на...

pVT-диаграма на идеален газ

Дава представа за връзката между налягането, обема и температурата при идеалните газове.

Added to your cart.