Eтажи в горите

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Биология и здравно образование

Ключови думи

layeredness, тропическа гора, мусонен гора, дъбова гора, букова гора, борова гора, гора, джунгла, навес слой, храст слой, тревисто слой, дърво, целогодишен, дърводобив, флора, екосистема, дървесен, биоми, сенколюбиви, конкуренция, лиана, Орхидея, растящи, вечнозелен, широколистен, утаяване, растение, биология

Свързани ресурси

Сцени

Екваториални и влажни тропични гори

 • най-горен етаж - Съставена е от 50 – 60 метрови, огромни дървета, чиито корони образуват преграда, непропускаща светлината. Плитките корени, дължащи се на тънкия почвен слой, не могат да поддържат огромните дървета, затова много видове тропични дървета са развили огромни корени-подпори.
 • среден етаж - На височина 20 – 30 метра от короните на дърветата образуват плътна завеса.
 • нисък етаж - На височина 10 – 15 метра короните на дърветата са плътно разположени.
 • храсти - Получава малко светлина заради трите етажа на короните. Развиват се сенколюбиви и сенкоиздържливи растения.
 • треви - Получава малко светлина заради трите етажа на короните. Развиват се сенколюбиви растения, напр. папрати.
 • 10 м
 • Екваториални и влажни тропични гори

Мусонни гори

 • най-горен етаж - Образувана е от широколистни листопадни дървета с максимална височина до 40 м.
 • нисък етаж - Образувана е от широколистни листопадни дървета.
 • храсти - Гъста и разнообразна растителност, поради сравнително големия приток на светлина, който преминава през короните на дърветата.
 • треви - Обилна растителност, поради сравнително голямото количество светлина, което преминава през короните на дърветата.
 • 10 м
 • Мусонни гори

Дъбови гори в умерения пояс

 • Дъбови гори в умерения пояс
 • среден етаж - Горите от дъб (цер) имат един етаж, докато габъровите гори имат два етажа, които са по-малко гъсти от буковите гори.
 • храсти - Разнообразна и обилна растителност, защото короните на дърветата не са плътни.
 • треви - Разнообразна и обилна растителност, защото короните на дърветата не са плътни.
 • 10 м

Букови гори в умерения пояс

 • среден етаж - Израства приблизително до 30 метра, гъста е и позволява преминаването на малко светлина.
 • храсти - Оскъдна растителност, заради много гъстите корони.
 • треви - Оскъдна растителност, заради много гъстите корони.
 • 10 м
 • Букови гори в умерения пояс

Иглолистни гори в умерения пояс

 • среден етаж - Дърветата израстват до 30 – 40 метра височина. Гъстите им корони пропускат малко светлина.
 • храсти - Оскъдна растителност, заради много гъстите корони.
 • треви - Оскъдна растителност, заради много гъстите корони.
 • 10 м
 • Иглолистни гори в умерения пояс

Биом (диаграма)

 • влажни тропични гори - Всяка година в екваториалните и влажните тропични гори падат между 2000 и 5000 мм валеж. Тези гори са вечнозелени и се характеризират с изключително разнообразие. Почвата е бедна, защото хранителните вещества се всумкват от гъстата растителност и се отмиват от валежите. Заради ожесточената конкуренция за слънчева светлина растенията са разположени на три етажа. Широко разпространени са растения, които се развиват по дърветата, напр. орхидеи.
 • мусонни гори - В горещия топлинен пояс има области, където годишните валежи са между 1500 и 2000 мм. Тъй като има два сезона, там растат листопадни широколостни гори. Короните на тези дървета не са толкова гъсти, както на тези в екваториалните и влажните тропични гори. Храстите и тревистите растения под дърветата са обилни.
 • гориста савана - Саваните се появяват в сухи тропични области. В тези райони годишно падат между 200 и 1500 мм дъжд. В по-сухите райони се развиват тревисти савани докато в областите, с по-обилни валежи, се образуват гористи савани.
 • тревиста савана
 • пустиня - Годишното количество на валежите не надвишават 200 мм. Растителните видове са малко и се състоят главно от сукуленти, издържливи на суша.
 • влажни гори в умерения пояс - Вечнозелена гора, разположена в най- влажните области на умерения пояс.
 • субтропични гори - Принадлежи към широколостните гори на умерения пояс. Включва твърдолистни и лаврови гори.
 • широколистни гори в умерения пояс - Валежите стигат до 500 мм годишно. Широколистните листопадни гори са типични за умерения пояс. Разнообразието от растителни видове в тях зависи от климата.
 • степ - В тези тревисти равнини годишното количество на валежите е по-малко от 500 мм. В Европа и Азия те се наричат степи, в Южна Америка – пампа, а в Северна Америка – прерии.
 • тайга - Образуват се в територии със студен умерен климат, където средната годишна температура е около 0°C и годишните количества валежи са под 200 мм. Заради студеното време, изпаренията и валежите са малко, но достатъчни, за да растат дървета.
 • тундра - Средната годишна температура е -10°C. Там падат много малко валежи, повечето от сняг. Преобладават ниско растящите растения – предимно мъхове, лишеи и дървета джуджета.
 • горещ топлинен пояс - Средна годишна температура: приблизително 20 – 30 °C.
 • умерен топлинен пояс - Средна годишна температура: приблизително 0 – 20 °C.
 • студен топлинен пояс - Средна годишна температура: < 0 °C.
 • валежи
 • 2000 мм
 • 500 мм
 • 200 мм

Биом (растителност)

Анимация

Дикторски текст

Екваториални и влажни тропични гори:

Екваториалните и влажните тропични гори получават между 2000 и 5000 мм дъжд и се формират в най-влажните райони на екваториалния и тропичния пояс, където няма сезони. Това са вечнозелени гори с голямо разнообразие от видове. Почвата е бедна на хранителни вещества, защото те се всмукват от гъстата растителност и се отмиват от валежите. Заради ожесточената конкуренция за слънчева светлина растенията са разположени на три етажа. До храстите и тревистите растения стига малко светлина, затова тук са разпространени сенколюбиви растения.

Мусонна гора:

Мусонната гора е разпространена близо до екваториалните и влажните тропични гори. Всяка година, тези области получават до 2000 мм валежи и се отличават с кратък сух сезон. Развиват се листопадни широколистни гори, тъй като има два сезона. През короните на широколистните дървета по-лесно прониква светлина, така че храстите и тревистите растения са по-развити.

Дъбова гора:

Широколистните гори се появяват в областите с умерения климат, където годишно падат около 500 мм валежи. Част от широколистната гора в умерения пояс е дъбовата гора. Някои дъбови гори имат един етаж от клони. Короните на дъбовите дървета са сравнително по-редки и пропускат много светлина, така че храстите и тревистите растения са доста развити.

Букови гори:

Буковите гори са типични за по-хладните области на умерения пояс, както и планинските райони на височина 600 – 800 м. Короните на тези гори се издигат до приблизително 30 метра. Те са гъсти и през тях прониква по-малко светлина. Поради голямата конкуренция за светлина, дърветата се развиват вертикално и са високи. Храстите и тревистите растения са редки и се състоят главно от сенколюбиви растения и пролетни, лукови растения, които цъфтят преди появата на листата.

Иглолистни гори:

Това е вид вечнозелена гора, типична за студения умерен пояс. Тук дърветата израстват до 30 – 40 метра височина и короните на дърветата пропускат малко светлина. Почвата има ниско съдържание на хранителни вещества. Това се дължи на студеното време и на факта, че игличките имат високо съдържание на восък и смола, което забавя разлагането им и образуването на хумус. В резултат на сянката и бедната на хранителни вещества почва, храстите и тревистите растения са оскъдни.

Биом:

И в двете полукълба на нашата планета горещият, умереният и студеният топлинен пояс могат ясно да се разграничат. Горещият топлинен пояс е разположен около Екватора и се намира между Тропика на Рака и Тропика на Козирога. Умереният топлинен пояс е разположен между тропиците и полярните окръжности. Тук могат да разграничат топъл умерен и хладен умерен пояс. Студеният пояс е разположен близо до полярните окръжности.

С увеличаването на средните годишни количества валежи в горещия и в умерения топлинен пояс, тревистите равнини и горите изместват пустините. С приближаването към по- студения климат, тревистите и гористите райони получават по-малки количества валежи. Това се случва, защото изпаренията са по-малко поради студеното време. Растенията оцеляват при наличието на малко количество валежи.

В горещия топлинен пояс годишно падат около 5000 мм валежи. С намаляване на валежите, екваториалните и влажните тропични гори отстъпват място на мусонните гори, които след това преминават в савани. Пустините се образуват в местности, които годишно получават под 200 мм валежи.

Умерените дъждовни гори възникват в най-влажните области на умерения пояс. В топлия умерен пояс, горите на умерените ширини се изместват от вечнозелените субтропични гори и храсти (твърдолистни и лаврови гори) поради по-малките количества валежи тук. В същинския умерен пояс с намаляване на валежите листопадните гори се сменят от тревисти равнини, които в Европа и Азия се наричат степи, в Южна Америка – пампа, а в Северна Америка – прерии. Пустините възникват в най-сухите области на умерения пояс.

Горите на студения умерен пояс се наричат тайга. Те образуват най-обширните иглолистни гори на нашата планета.

Тундрата е разположена в студения топлинен пояс. В тундрата, растителността се състои от дървета джуджета, мъхове и лишеи. Зад полярните окръжности, Арктическите области са покрити с постоянен сняг и растения тук не могат да оцелеят.

Свързани ресурси

Обезлесяване

Обезлесяването има вреден ефект върху околната среда.

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях...

Niche

In ecology, a niche is a term describing the way of life of a species.

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на кислорода в трите основни...

Гигантска секвоя

Гигантските секвои са живите организми с най-голяма маса на Земята.

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява кестенът през различните сезони.

Смяна на сезоните (средно ниво)

Поради наклона на земната ос слънчевите лъчи падат под различен ъгъл през годината.

Бял бор

Едно от най-често срещаните дървета от семейство борови, с естествено разпространение в...

Източноевропейски белогръд таралеж

Източноевропейският белогръд таралеж се свива на кълбо като използва бодлите си, за да се...

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Типове почви (почвени профили)

Анимацията показва структурата на зоналните, каменистите и влажните типове почви.

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Сравнение на ядливи и отровни гъби

Някои гъби могат да предизвикат опасно, дори смъртоносно отравяне, докато други са важен...

Гъби

Гъбите са месестите плодни тела на организми, изградени от гъбни хифи.

Смяна на сезоните (базово ниво)

Поради наклона на земната ос слънчевите лъчи падат под различен ъгъл през годината.

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Луковични пролетни растения

Тази анимация ще ви запознае със структурата на лалетата, нарцисите и кокичетата.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Added to your cart.