Eтажи в горите

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Биология и здравно образование

Ключови думи

layeredness, тропическа гора, мусонен гора, дъбова гора, букова гора, борова гора, гора, джунгла, навес слой, храст слой, тревисто слой, дърво, целогодишен, дърводобив, флора, екосистема, дървесен, биоми, сенколюбиви, конкуренция, лиана, Орхидея, растящи, вечнозелен, широколистен, утаяване, растение, биология

Свързани ресурси

Сцени

Екваториални и влажни тропични гори

Мусонни гори

Дъбови гори в умерения пояс

Букови гори в умерения пояс

Иглолистни гори в умерения пояс

Биом (диаграма)

Биом (растителност)

Дикторски текст

Екваториални и влажни тропични гори:

Екваториалните и влажните тропични гори получават между 2000 и 5000 мм дъжд и се формират в най-влажните райони на екваториалния и тропичния пояс, където няма сезони. Това са вечнозелени гори с голямо разнообразие от видове. Почвата е бедна на хранителни вещества, защото те се всмукват от гъстата растителност и се отмиват от валежите. Заради ожесточената конкуренция за слънчева светлина растенията са разположени на три етажа. До храстите и тревистите растения стига малко светлина, затова тук са разпространени сенколюбиви растения.

Мусонна гора:

Мусонната гора е разпространена близо до екваториалните и влажните тропични гори. Всяка година, тези области получават до 2000 мм валежи и се отличават с кратък сух сезон. Развиват се листопадни широколистни гори, тъй като има два сезона. През короните на широколистните дървета по-лесно прониква светлина, така че храстите и тревистите растения са по-развити.

Дъбова гора:

Широколистните гори се появяват в областите с умерения климат, където годишно падат около 500 мм валежи. Част от широколистната гора в умерения пояс е дъбовата гора. Някои дъбови гори имат един етаж от клони. Короните на дъбовите дървета са сравнително по-редки и пропускат много светлина, така че храстите и тревистите растения са доста развити.

Букови гори:

Буковите гори са типични за по-хладните области на умерения пояс, както и планинските райони на височина 600 – 800 м. Короните на тези гори се издигат до приблизително 30 метра. Те са гъсти и през тях прониква по-малко светлина. Поради голямата конкуренция за светлина, дърветата се развиват вертикално и са високи. Храстите и тревистите растения са редки и се състоят главно от сенколюбиви растения и пролетни, лукови растения, които цъфтят преди появата на листата.

Иглолистни гори:

Това е вид вечнозелена гора, типична за студения умерен пояс. Тук дърветата израстват до 30 – 40 метра височина и короните на дърветата пропускат малко светлина. Почвата има ниско съдържание на хранителни вещества. Това се дължи на студеното време и на факта, че игличките имат високо съдържание на восък и смола, което забавя разлагането им и образуването на хумус. В резултат на сянката и бедната на хранителни вещества почва, храстите и тревистите растения са оскъдни.

Биом:

И в двете полукълба на нашата планета горещият, умереният и студеният топлинен пояс могат ясно да се разграничат. Горещият топлинен пояс е разположен около Екватора и се намира между Тропика на Рака и Тропика на Козирога. Умереният топлинен пояс е разположен между тропиците и полярните окръжности. Тук могат да разграничат топъл умерен и хладен умерен пояс. Студеният пояс е разположен близо до полярните окръжности.

С увеличаването на средните годишни количества валежи в горещия и в умерения топлинен пояс, тревистите равнини и горите изместват пустините. С приближаването към по- студения климат, тревистите и гористите райони получават по-малки количества валежи. Това се случва, защото изпаренията са по-малко поради студеното време. Растенията оцеляват при наличието на малко количество валежи.

В горещия топлинен пояс годишно падат около 5000 мм валежи. С намаляване на валежите, екваториалните и влажните тропични гори отстъпват място на мусонните гори, които след това преминават в савани. Пустините се образуват в местности, които годишно получават под 200 мм валежи.

Умерените дъждовни гори възникват в най-влажните области на умерения пояс. В топлия умерен пояс, горите на умерените ширини се изместват от вечнозелените субтропични гори и храсти (твърдолистни и лаврови гори) поради по-малките количества валежи тук. В същинския умерен пояс с намаляване на валежите листопадните гори се сменят от тревисти равнини, които в Европа и Азия се наричат степи, в Южна Америка – пампа, а в Северна Америка – прерии. Пустините възникват в най-сухите области на умерения пояс.

Горите на студения умерен пояс се наричат тайга. Те образуват най-обширните иглолистни гори на нашата планета.

Тундрата е разположена в студения топлинен пояс. В тундрата, растителността се състои от дървета джуджета, мъхове и лишеи. Зад полярните окръжности, Арктическите области са покрити с постоянен сняг и растения тук не могат да оцелеят.

Свързани ресурси

Гъби

Гъбите са месестите плодни тела на организми, изградени от гъбни хифи.

Мъжка папрат

Едно от най-красивите горски растения, с което често се срещаме по...

Лайка

Билка с много широк лечебен спектър. Запарката и инхалацията с...

Вегетативни органи на растенията

Тези органи са жизненоважни за оцеляването и развитието на растенията.

Сравнение между същински плодове и лъжливи плодове

Месестата част (перикарп) на същинските плодове се развива от...

Смокиня

Филм за смокинята и за нейния необичаен плод. Запознава ни още и с...

Еднакви ли са горите?

Урокът показва видовете гори и тяхното вертикално подреждане.

Бял бор

Едно от най-често срещаните дървета от семейство борови, с...

Added to your cart.