Ензими

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните рекции. Активността им може да бъде регулирана.

Биология и здравно образование

Ключови думи

ензим, ензимен протеин, активното място, субстрат, продукт, инхибиране, Активация, алостеричен сайт инхибиране, алостеричен сайт активиране, коензим, NADH, НАДФН, FADH₂, Ацетил коензим А, ATP, катализатор, биохимия, биология

Свързани ресурси

Сцени

Реакция

  • ензим - Ензимите са катализатори. Те катализират биохимичните реакции, като ги ускоряват няколко милиона пъти и понижават активационната им енергия. Те действат, като поставят субстратните молекули близо една до друга, или като променят пространствената им структура. Катализаторите не се променят при тези реакции.
  • активен център - Част от ензимната молекула, с която се свързва субстратът.
  • субстрат
  • продукт

Инхибиране

  • инхибитор - Може да се свърже с активния център, като така пречи на свързването на субстрата.

Активация

  • алостеричен активационен център - Когато тук се свърже инхибитор, пространствената структура на активния център се променя.
  • активатор

Ензими

  • ензим - Ензимите са катализатори. Те катализират биохимичните реакции, като ги ускоряват няколко милиона пъти и понижават активационната им енергия. Катализаторите не се променят при тези реакции.
  • активен център - Част от ензимната молекула, с която се свързва субстратът.
  • субстрат - По време на ензимната реакция една или повече от тези молекули се превръщат в един или повече продукти.

Анимация

Дикторски текст

Ензимите са катализатори. Те катализират биохимичните реакции, като ги ускоряват няколко милиона пъти и понижават активационната им енергия. Катализаторите не се променят при тези реакции.

Когато два субстрата се свързват, субстратните молекули се свързват с активния център на ензима, който катализира реакцията. Ензимът подпомага образуването на връзка между тях. Тази реакция много рядко се случва без ензим, защото субстратните молекули трябва да имат достатъчно енергия и да бъдат ориентирани в пространството по определен начин.

Когато субстратна молекула се разпада, тя се свързва с активния център на ензимния протеин. Ензимът разгражда субстрата. Здравите ковалентни връзки рядко се разпадат спонтанно. Необходими са ензими, за да ускорят реакцията.

В основата на регулацията на ензимната активност е ензимното инхибиране.

Един от типовете инхибиране включва свързване с активния център на инхибитор, който конкурира субстрата.

Друг тип инхибиране е алостеричното инхибиране. При него инхибиторът се свързва с алостеричен център. Това причинява промяна в пространствената структура на активния център, който не може повече да се свърже със субстрата.

Алостеричната активация е обратна на алостеричното инхибиране. В основното си състояние, без активатор, ензимът е неактивен. Когато активаторът се свърже с алостеричния активационен център, това променя пространствената структура на активния център и му позволява да се свърже със субстрата и да катализира реакцията.

Коензимите могат да се променят по време на ензимната реакция, като отделят или приемат определени вещества. Когато реакцията завърши, коензимите могат да се освободят. Важни коензими са НАД, НАДФ, ацетил-КоА, АТФ и някои витамини.

Свързани ресурси

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят...

Устройство на тънкото черво

Най-дългата част от храносмилателната система, където се случва основната част от...

Secondary structure of proteins

Polypeptide chains are composed of amino acids and can appear in alpha-helix or...

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Жлези, свързани с дванадесетопръстника

Задстомашната жлеза и черният дроб изливат храносмилателни сокове в дванадесетопръстника.

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и катаболитни процеси.

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е важен за анаболитните...

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Haemoglobin

Oxygen carrier protein in our red blood cells.

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Added to your cart.