Електродвигател за постоянен ток

Между постоянните магнити на електродвигателя за постоянен ток е разположена намотка от проводник, по която тече електричен ток.

Свързани ресурси

Алкални батерии

Електричният ток през алкалните батерии е резултат от протичащите...

Никола Тесла

Легендарен изобретател, полудял учен или най-големият гений на...

Отражение и пречупване на светлината

Когато един лъч достигне границата между две среди с различен...

Електрически двигатели

Електрическите двигатели присъстват в различни области на нашето...

Електрически звънец

Механичен звънец, който работи с помощта на електромагнит.

Принцип на действие на атомната електроцентрала

В следващия филм е показана работата на една атомна...

Динамо (средна степен)

Динамото преобразува механичната енергия в постоянен ток.

Лампа с нажежаема жичка

Едисон – американски електроинженер, изобретил през 1879 г. лампа...

Added to your cart.