Електрически звънец

Електрически звънец

Механичен звънец, който работи с помощта на електромагнит.

Физика и астрономия

Ключови думи

звънец, електрически звънец, електромагнит, електроенергия, електрически, прекъсвач, меко желязо арматура, бобина, електрически контакт, магнитна сила, пролетта сила, магнит, магнетизъм, магнитно поле, верига, пружина, вибрация, желязно ядро, полюс, правилото на дясната ръка, Ампераж, източник на захранване, електрон, физика

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Как работи високоговорителят?

При високоговорителя трептенията на въздуха се образуват благодарениена електромагнитната...

Динамо (средна степен)

Динамото преобразува механичната енергия в постоянен ток.

Електродвигател за постоянен ток

Между постоянните магнити на електродвигателя за постоянен ток е разположена намотка от...

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Лабораторията на Никола Тесла (Шорхем, САЩ)

Инженер-изобретател предимно в областта на електротехниката, несъмнено една от...

Генератори и електромотори

Генераторите превръщат механичната енергия в електрична, а електромоторите превръщат...

Вълнови параметри

Вълна се поражда тогава, когато в някаква среда се разпространяват трептения.

Електрически двигатели

Електрическите двигатели присъстват в различни области на нашето ежедневие. Да се...

Магнетрон

Магнетронът е важна съставна част на микровълновите фурни, в него се произвеждат...

Как работи сешоарът?

Анимацията демонстрира устройството и функционирането на сешоара.

Лампа с нажежаема жичка

Едисон – американски електроинженер, изобретил през 1879 г. лампа с нажежаема жичка,...

Магнитното поле на Земята

Магнитният северен и южен полюс на Земята се намират близо до Северния и Южния географски...

Електрически осветителни тела

Тази анимация показва характеристиките на битовите източници на светлина – от...

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform...

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Алкални батерии

Електричният ток през алкалните батерии е резултат от протичащите в тях електрохимични...

Влак на магнитна възглавница

Едно от най-съвременните превозни средства, развиващо скорост над 400 км/час.

Dynamo (basic)

A dynamo converts mechanical energy into direct current.

How does it work? - Record player

This animation demonstrates the mechanism and operation of record players.

Added to your cart.