Electron configuration of calcium

This animation shows the electron configuration of the calcium atom.

Свързани ресурси

Влиянието на концентрацията върху химичното равновесие (наблюдение)

Наблюдаваме цвета на кобалтов хлорид (II) във вода и в солна...

Незапалима книжна кърпичка (наблюдение)

Да надникнем в света на гастрономията и на филмовите трикове:...

Почистване на яйца

Оцетът разлага материалите, съдържащи калциев карбонат, като...

Изготвяне и разделяне на смеси 1 (наблюдение)

Веществата могат да бъдат отделени от сместа въз основа на...

Огън под пепел

Катализаторите могат да помогнат или да улеснят протичането на...

Подобни се разтварят в подобни

В неполярен разтвор се разтварят добре неполярни вещества, а в...

Оловно-киселинен акумулатор

Електрохимическата реакция в оловно-киселинния акумулатор...

Хлориране на метан чрез заместителна реакция

При тези реакции водородните атоми в молекулата на метана се...

Added to your cart.