Electric motors

Electric motors are present in many areas of our lives. Let's learn about the different types.

Свързани ресурси

Генератори и електромотори

Генераторите превръщат механичната енергия в електрична, а...

Електродвигател за постоянен ток

Между постоянните магнити на електродвигателя за постоянен ток е...

Отражение и пречупване на светлината

Когато един лъч достигне границата между две среди с различен...

Алкални батерии

Електричният ток през алкалните батерии е резултат от протичащите...

Никола Тесла

Легендарен изобретател, полудял учен или най-големият гений на...

Сол и музика

Следващият експеримент показва как чешмяната вода може да се...

Лампа с нажежаема жичка

Едисон – американски електроинженер, изобретил през 1879 г. лампа...

Електрически звънец

Механичен звънец, който работи с помощта на електромагнит.

Added to your cart.