Дворецът на Диоклециан (Сплит)

Дворецът на Диоклециан (Сплит)

Този дворец с вид на крепост е построен от римския император Диоклециан на морския бряг, недалеч от родното му място.

История и цивилизация

Ключови думи

Диоклетиан, дворец, Древен Рим, Római Birodalom, Хърватия, Средиземноморски, Рим, Далмация, Динарските Алпи, император, императорския период, Крепост, провинция, история, в древността, Средиземно Море, архитектура, култура, църква, порт, декоративна врата, мавзолей, Адриатическо море

Свързани ресурси

Въпроси

 • Кога е построен дворецът на Диоклециан?
 • В коя държава се намират днес останките от двореца на Диоклециан?
 • На брега на кое море е построен дворецът на Диоклециан?
 • Каква е новата система, която въвежда Диоклециан в управлението?
 • Каква е титлата на Диоклециан по време на тетрархията?
 • Как завършва управлението на Диоклециан?
 • Кой тип архитектура НЕ е характерен за двореца?
 • Колко жители е наброявал дворецът на Диоклециан по времето на императора?
 • Кога е живял Диоклециан в двореца?
 • Каква е формата на основите на двореца?
 • По коя стена няма наблюдателни кули?
 • Каква порта НЯМА в двореца?
 • Колко са високи стените на двореца?
 • Вярно ли е твърдението, че площта на двореца надхвърля 30 кв.км?
 • Как се нарича мястото, където се намират религиозните сгради в двореца?
 • В коя римска провинция е построен дворецът?
 • Колко кули е имало по стените на двореца?
 • Коя от портите е централният вход на двореца?
 • Коя от портите се намира откъм морето?
 • Каква е формата на основата на мавзолея на Диоклециан?
 • Кой от римските богове е смятал за свой патрон Диоклециан?
 • Как умира Диоклециан?
 • Вярно ли е, че Диоклециан живее в своя дворец по-малко от десетилетие?
 • Какво е перистил?

Сцени

Дворец

 • Динарски планини - Разположени са в посока северозапад-югоизток. Най-западните склонове минават успоредно на морския бряг. Варовикова планина, чиито скали са основен строителен материал в околността.
 • Адриатическо море - Част от Средиземно море. Разположено е между Апенинския и Балканския полуостров. Наречено е така на името на град Адрия.
 • пристанище - Дворецът е построен на самия морски бряг. Заливът, защитен с вълнолом, осигурява безопасност, както за корабите, така и за двореца откъм морето.
 • дворец - Дворцовият комплекс е построен през ІІІ-ІV век от император Диоклециан.

Строителството на двореца започва около 295 г. Императорът, който по това време е на върха на славата си, строи огромния комплекс за времето след оттеглянето си от властта. При избора на мястото решаваща роля изиграва фактът, че Диоклециан е роден в близкия град Салона (център на провинция Далмация). Важен фактор са природните дадености на региона, които са благоприятни за развитие на (доходното) текстилно производство. В подножието на Динарските планини, на брега на Адриатическо море дворецът бил отдалечен от Рим, но не и изолиран. След построяването му между неговите стени живеят близо 9000 души. Водоснабдяването се осигурява от водата на реката, която минава край салона.

Пристанище

 • вълнолом - Вълноломът прегражда морето срещу пристанището. Защитава го от течения и силни вълни.
 • вход откъм морето - Наричат я Морска, Южна порта (Porta Meridialis), или Бронзова порта (Porta Aenea). Играе важна роля за морската търговия.
 • южна фасада - По-слабо укрепена от останалите три страни. Тази фасада подчертава в най-голяма степен дворцовия характер на комплекса.
 • градина на покрива - Краси императорското жирище, подчертава дворцовия характер на южното крило.

Диоклециан построява комплекса на морския бряг. От една страна, това осигурява защитата на двореца, от друга, улеснява транспорта и търговията.

Предполага се, че входът откъм морето е бил личната порта на Диоклециан, тъй като се отваря право в императорското жилище.

Построеният на полуостров дворец е защитен с изкуствен вълнолом от морските бури. Навярно по този кей, идвайки откъм сушата, са се качвали пътниците на корабите и са товарели стоките на търговските кораби.

Структура

 • Златна порта - Porta Aurea е северния вход на двореца, където завършва кардото.
 • североизточен комплекс - Разположен е в северната част на двореца, където се намират сервизните постройки, както и жилищата на войниците и прислугата.
 • център - Пресечната точка на двете перпендикулярни оси, кардо и декуманус, които разделят двореца на четири части.
 • Сребърна порта - Porta Argentea, източната порта, краят на декумануса.
 • мавзолей - Гробницата на императора. Осмоъгълна декоративна постройка с купол.
 • източен комплекс - Южната част на дворцовия комплекс, където са разположени най-красивите постройки, част от императорското жилище.
 • Бронзова порта - Porta Aenea. Наричат я още Морската порта. Южната порта на двореца.
 • западен комплекс - Южната част на дворцовия комплекс, където са разположени най-красивите постройки, част от императорското жилище.
 • Храм на Юпитер - Според днешните схващания храмът погрешно е бил приписван на главния римски бог. По-вероятно е тази правоъгълна постройка да е била светилище на бог Янус.
 • Желязна порта - Porta Ferrea е западната порта, края на декумануса.
 • северозападен комплекс - Разположен е в северната част на двореца, където се намират сервизните постройки, както и жилищата на войниците и прислугата.
 • теменос - Свещената част на двореца, където са били издигнати религиозните сгради. Намира се между императорското жилище и декумануса.

От архитектурна гледна точка дворецът на Диоклециан е еклектичен. В него се откриват елементи, характерни за военните лагери (каструм), дворците (палациум) и вилите.

Източното и западното крило на двореца са еднакво дълги (по 215 м), северното (175 м) и южното (181 м) обаче имат различна дължина. Затова основата наподобява по-скоро трапец. Повърхнината му е над 30 000 кв.м. Декуманусът (изток-запад) разделя двореца на две части. Северната част е по-обикновена, а южната съдържа по-декоративни сгради. Южно от декумануса се намира теменосът, където са разположени религиозните сгради, следвани от императорската резиденция в посока към морето.

Източната, северната и западната стена със своите наблюдателни кули и укрепени порти наподобяват по-скоро крепост. За разлика от тях стената откъм морето е елегантна и декоративна и има вид по-скоро на дворец. Външните стени са 15-20 м високи. Средната дебелина на стените е 2,1 м. Стените се пазят от 16 кули. Всяка от портите - Златната, Сребърната и Желязната - се охранява от две кули. Южната стена откъм морето не е прекъсната от кули.

Златната порта (Порта Ауреа) се намира в единия край на кардото. Наричат я още Северна порта. Идващите от Салона-Аспалатос са се влизали през тази порта. Монументалният вход е богато украсен. Назоваването на метала в името на портите се свързва с историческите епохи, които могат да се открият в гръцката и римската митология. Златната епоха е време на мир и изобилие.

Гробница на императора е богато украсена, основата й е осмоъгълник с дължина на страната 7,6 м. Осмоъгълникът символизира пътя от земния към отвъдния живот. Отвън мавзолеят е ограден от 24 коринтски колони. Покривът му е с керемиди. Дебелината на стените е средно 3 м. Гробната камара има кръгла основа с диаметър 13 м, а височината й в средата е 21 м. Горе по стените има фриз, а в нишите има статуи. Саркофагът на императора е в средата на гробната камара.

Храмът на Юпитер, построен през 295-305 г., е неделима част от комплекса. Основата му е правоъгълна и е издигната върху пиедестал. Покривната конструкция завършва с тимпан и от двете страни. На тимпана над входа има релеф, който изобразява богове и герои.

Смята се, че храмът е посветен на главния римски бог, господаря на небето и светкавиците. Култът към Юпитер има много важна роля по времето на Диоклециан, той го е смятал за свой патрон.

Диоклециан

Диоклециан е римски император от 284 до 305 г. Той създава системата на домината, слагайки край на хаотичното време на войнишките императори. Реформите му заздравяват империята. Роден е през 244 г. в провинция Далмация, край град Салона. Военната си кариера започва вероятно по времето на император Марк Аврелий Кар. Когато наскоро след смъртта на императора умира и неговия син, войниците издигат за император Диоклециан. През първите две десетилетия от управлението си воюва изключително много, но без да го постигне съдбата на неговите предшественици. Той създава системата на тетрархията, в която той и Максимиан управляват като августи, а Галерий и Констанции Хлор като цезари. Нарушава се единството на империята, но защитата и управлението й стават по-ефективни. Наскоро обаче вътрешнополитически борби отново пламват, появяват се и стопански (финансови) проблеми. Влошаването на здравословното състояние на императора увеличавало проблемите. Ето защо, през 305 г. Диоклецииан доброволно се отказва от властта (той е първият римски император, който прави това) и се оттегля в двореца, построен край родното му място.

Дълго време не успява да се наслади на "пенсионните години", тъй като през 312 (?) г. умира. В "История на императорите", писана през Античността, Диоклециан е определен като 'vir rei publicae necessarius' (мъж, от когото държавата има нужда).

Разходка

Анимация

 • дворец - Дворцовият комплекс е построен през ІІІ-ІV век от император Диоклециан.
 • Златна порта - Porta Aurea е северния вход на двореца, където завършва кардото.
 • мавзолей - Гробницата на императора. Осмоъгълна декоративна постройка с купол.
 • Бронзова порта - Porta Aenea. Наричат я още Морската порта. Южната порта на двореца.
 • Храм на Юпитер - Според днешните схващания храмът погрешно е бил приписван на главния римски бог. По-вероятно е тази правоъгълна постройка да е била светилище на бог Янус.

Дикторски текст

Римският император Диоклециан управлява в края на ІІІ и началото на ІV век. Той строи този дворец в своя роден край, провинция Далмация, през 295 г., където е имал желание да се оттегли. Десет години по-късно доброволно се отказва от властта и прекарва остатъка от живота си в огромния дворец на брега на Адриатическо море.

Комплексът носи белезите не само на палациум, а и на военните лагери и вилите. Здравите му стени с наблюдателни кули наподобяват каструм. Красивите сгради на императорското жилище и южната стена откъм морето приличат повече на дворец. От южната страна няма кули, докато другите три стени са укрепени с 16 наблюдателници.

Намиращата се на северната стена Златна порта е най-декоративна от четирите порти на двореца. Влизайки през портата пред очите ни се разкрива кардото, което пресича града в посока север-юг. В средата на трапецовидната основа на двореца кардото се пресича перпендикулярно с декумануса. Следва откритото пространство на кръстовището, перистилът, на изток от който е императорският мавзолей, а на запад се намира храмът на Юпитер. Обръщайки се на юг стигаме до декоративните сгради на императорската резиденция. Минавайки през Бронзовата порта пред очите ни се ширва синевата на Адриатическо море.

Свързани ресурси

Provinces and settlements of Ancient Rome

This animation presents the history of Ancient Rome throughout the centuries.

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman...

Древноримски военен лагер

С нарастването на територията на Римската империя в новозавоюваните земи били създавани...

Жилище в Древен Рим

Богатите граждани в Древен Рим притежавали просторни къщи с много помещения и с...

Древноримски водопровод и път

Водопроводните и пътни мрежи из цялата империя показват колко високо развита е била...

Циркус Максимус (Големият цирк) (Рим, I в.)

Огромната древноримска арена станала известна преди всичко с провежданите там състезания...

Термите на Каракала (Рим, III в.)

Разкошният комплекс от бани на римския император бил построен през III в.

Театър на Помпей (Рим, I век пр.Хр.)

Театърът, построен от древноримския държавник Гней Помпей, е първият каменен театър на...

Дворецът в Кносос (II хилядолетие пр. Хр.)

Най-големият комплекс от сгради от бронзовата епоха на остров Крит, смятан за център на...

Рагуза (Хърватия, XVI век)

Днешният хърватски град Дубровник е прочут с великолепната си архитектура и красивото си...

Колизеум (Рим, 1. век)

Най-известният и най-красив амфитеатър в Рим е построен през 1. век.

Пантеон (Рим, 2. век)

„Храмът на всички богове“ е построен при управлението на император Адриан.

Древноримски сенатор и неговата съпруга

Сенаторите, които били представители на висшата класа в Древния Рим, носели тоги с...

Римски войник (I век пр. Хр.)

Наемните войници в армията на Древен Рим били добре обучени и снабдени с най-модерните за...

Квинкверема (III в. пр. Хр.)

Платноход с няколко реда гребла, който бил типичният боен кораб през елинистическата епоха.

Arch of Titus (Rome, 1st century)

The Arch of Triumph was built at the entrance of the Forum Romanum, to commemorate...

Bireme (ancient oared warship)

A bireme is a type of ancient warship, with a characteristic pointed bow and two decks of...

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Added to your cart.