Дунавска русалка

Дунавска русалка

Ларвите на този вид едноднедка прекарват първите три години от живота си във водата. Животът им като възрастни продължава един единствен ден, който те използват за размножаване.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Дългоопашат еднодневка, Tisza, роене, еднодневка, жизнен цикъл, яйце, ларва, имаго, трансформация, дъвчене, брачен, нимфа, subimago, животно, членестоноги, насекоми, насекомо, биология

Свързани ресурси

Сцени

Излюпване на еднодневки

Дунавска русалка

Етапи на развитие

 • яйце - Женските ги снасят във водата, където от тях се развиват ларви.
 • ларва - Живее във водата 3 години. Женските се развиват в имаго, а мъжките - в субимаго, което изглежда като имагото, но линее още веднъж преди достигане на полова зрялост.
 • имаго - Продължителността на живота на възрастните еднодневки е около един ден. Мъжките умират веднага след копулацията, а женските - след снасянето на яйцата.

Ларва

 • гризещ устен апарат - Ларвите са хищници, те имат гризещ тип устен апарат.
 • трахейни хрила - Служат за дишане във водата.
 • опашни нишки

Имаго

 • един чифт антени
 • сложни очи - Еднодневките имат един чифт такива очи, и три прости очи.
 • закърнял устен апарат - Само ларвите се хранят. Храносмилателната система на имагото е пълна с въздух, който намалява плътността на тялото и подпомага летенето.
 • две двойки ципести крила
 • опашни нишки

Анимация

Дикторски текст

Еднодневките са едни от най-древните видове крилати насекоми. Те са водни обитатели и се срещат в реките и езерата. Възрастните форми имаго живеят само един ден след излюпването си. По време на краткия си живот те летят и танцуват едно около друго на големи групи, опитвайки се да си намерят партньор.

Яйцата се снасят във водата, където от тях се излюпват ларви (наречни още нимфи). Ларвите на еднодневките са хищници и прекарват 3 години от живота си във водата. Те се развиват в крилати възрастни форми чрез линеене.

Женските ларви се развиват в зрели имаго форми, докато мъжките ларви метаморфозират в субимаго, което линее още веднъж преди да достигне полова зрялост.

Тъй като главната им функция е размножаването, възрастните не се хранят, устният им апарат е закърнял и храносмилателната им система е пълна с въздух. Това намалява плътността на телата им и подпомага летенето. Мъжките умират веднага след копулацията, а женските - след снасянето на яйцата.

Свързани ресурси

Размножаване и развитие на насекомите

Индивидуалното развитие (онтогенезата) на насекомото се осъществява пряко или чрез...

Майски бръмбар

Майският бръмбар е широко разпространен в европа. Ларвите му се считат за вредители.

Червена горска мравка

Мравунякът се състои от царица, мъжки мравки и работнички.

Разнообразие на светлочувствителните органи

В хода на конвергентната еволюция, незаисимо един от друг, са се развили няколко типа очи.

Еленов рогач

Чрез примера на еленовия рогач се демонстрират механизмите на работа на мускулите, полета...

Медоносна пчела

Пчелите произвеждат мед, който е сладко хранително вещество.

Зелена водна жаба

Анатомията на земноводните е показана чрез тази на обикновените жаби.

Зелева пеперуда

Зелевата пеперуда е често срещан вид, чрез който се показва анатомията на пеперудите.

Градински паяк кръстоносец

Паякът кръстоносец е често срещан вид, чрез който ще се запознаем с анатомията на паяците.

Паяжинна нишка, паяжинна мрежа

Плътността на паяжинната нишка е по-малка от тази на найлоновите нишки, а нейната якост...

Мексиканска червеноколенеста тарантула

Един от най-известните видове паяци, често отглеждан като домашен любимец. Ухапването му...

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Водни гъби (спонгии)

Най-древната група животни. Живеят във водата, нямат истински тъкани и симетрия.

Медуза

Свободно плуващи морски животни, представители на най-просто устроената група животни...

Млечнобяла планария

Един от най-разпространените видове плоски червеи.

Градински охлюв

Широко разпространен вид охлюв, който се използва и за храна.

Added to your cart.