Дунавска русалка

Ларвите на този вид едноднедка прекарват първите три години от живота си във водата. Животът им като възрастни продължава един единствен ден, който те използват за размножаване.

Свързани ресурси

Комодски варан

Най-големият гущер на Земята. Живее в изолация. Едно единствено...

Градински охлюв

Широко разпространен вид охлюв, който се използва и за храна.

Херингова чайка

Един от типичните видове чайки по бреговете на Европа. Лесно се...

Пингвините на Африка

Пингвините обитават не само райони с ниски температури. Те могат...

Сладководна бисерна мида

Широкоразпространено сладководно мекотело.

Лалугер

Подземен гризач, широко разпространен в Централна и Източна Европа

Жълтоуха водна змия

Змия, с характерно жълто петно на шията.

Котешки лемур

Този вид полумаймуни са отличен пример за географска изолираност....

Added to your cart.