Древноримски сенатор и неговата съпруга

Древноримски сенатор и неговата съпруга

Сенаторите, които били представители на висшата класа в Древния Рим, носели тоги с пурпурни краища.

История и цивилизация

Ключови думи

Римски сенатор, сенатор, тога, в древността, Рим, начин на живот, Римското общество, облекло, мантия, туника, общество, сенат, политика, Историята на облеклото, законотворчество, дреха, персонализиран, Социалната йерархия

Свързани ресурси

Въпроси

 • Кой от термините НЕ се отнася до римските магистрати?
 • Кой от термините НЕ се отнася до римските магистрати?
 • Колко души заемали едновременно длъжността консул?
 • Вярно ли е, че в началото само патриции можели да стават консули?
 • Какво означава терминът "вето"?
 • Вярно ли е, че броят на сенаторите не се променил съществено в продължение на столетия?
 • Вярно ли е, че сенаторите били членове на висшата класа в римското общество?
 • Каква била най-ранната форма на държавност в историята на Древния Рим?
 • Каква била последната форма на държавно управление в историята на Древния Рим?
 • Кой освещавал заседателната зала на сената?
 • Какво се случвало със сенаторите, които не присъствали на заседанията?
 • Каква била титлата на най-високопоставения сенатор?
 • Как се наричал списъкът със сенаторите?
 • Какво означава другото название на сената "patres et conscripti"?
 • Коя от историческите личности НЕ е била император?
 • Коя от историческите личности е била император?
 • В кой град заседавал римският сенат?
 • Как се наричали членовете на сената?
 • Какви на цвят били краищата на тогите на римските магистрати?
 • Колко дълъг бил платът, завит около тялото и носен като тога, по времето на император Август?
 • Вярно ли е, че през периода на империята мъжете имали нужда от помощ, за да облекат тогите си?
 • От какво се изработвали тогите?
 • Защо човекът, облечен в тога, държал лявата си ръка до тялото?
 • Каква одежда носели само съпругите на сенаторите?
 • Как се наричала дрехата, която римските жени носели върху столата, често - наметната върху главата?
 • Каква била обичайната дължина на столата?
 • От какво се изработвали обувките на римляните обикновено?
 • Какъв детайл НЕ притежавала римската обувка?
 • Коя била основната древноримска одежда?
 • По какво се отличавала женската туника от мъжката?
 • Коя туника била по-дълга?
 • Кои мъже носели по-къси туники?
 • Кой цвят бил най-търсен и най-скъп в древността?
 • Кога били обнародвани Законите на дванайсетте таблици?
 • От коя дума произлиза терминът "патриций"?

Сцени

Свързани ресурси

Атинянин и съпругата му

Общност от пълноправни граждани била в основата на демократичното устройство на...

Жилище в Древен Рим

Богатите граждани в Древен Рим притежавали просторни къщи с много помещения и с...

Provinces and settlements of Ancient Rome

This animation presents the history of Ancient Rome throughout the centuries.

Дворецът на Диоклециан (Сплит)

Този дворец с вид на крепост е построен от римския император Диоклециан на морския бряг,...

Циркус Максимус (Големият цирк) (Рим, I в.)

Огромната древноримска арена станала известна преди всичко с провежданите там състезания...

Термите на Каракала (Рим, III в.)

Разкошният комплекс от бани на римския император бил построен през III в.

Театър на Помпей (Рим, I век пр.Хр.)

Театърът, построен от древноримския държавник Гней Помпей, е първият каменен театър на...

Колизеум (Рим, 1. век)

Най-известният и най-красив амфитеатър в Рим е построен през 1. век.

Ara Pacis Augustae (Rome, 1st century BC)

The Altar of Peace, commissioned during the reign of Augustus, was one of the most...

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman...

Древноримски водопровод и път

Водопроводните и пътни мрежи из цялата империя показват колко високо развита е била...

Римски гладиатори (II век)

Гладиаторите били бойци, които с битки помежду си или с диви животни забавлявали...

Римски войник (I век пр. Хр.)

Наемните войници в армията на Древен Рим били добре обучени и снабдени с най-модерните за...

Пантеон (Рим, 2. век)

„Храмът на всички богове“ е построен при управлението на император Адриан.

Облеклото на древните египтяни

Жителите на Древен Египет носели характерни дрехи и бижута

Облеклото в Западна Европа, V – X век

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена епоха и територия.

Added to your cart.