Древногръцки търговски кораб

Древногръцки търговски кораб

Древните гърци станали известни като „морските превозвачи“ благодарение на своите модерни за времето си платноходи.

История и цивилизация

Ключови думи

превозващи стоки, да търгуват, платноходка, търговец, Морската търговия, Гръцки, в древността, кораб, Гърция, Hellas, град-държава, квадратни платна, корпус, рул, държа, амфора, съхранение, мачта

Свързани ресурси

Сцени

Гръцки търговски кораб

Поглед отблизо

Палуба

Сечение

Анимация

Дикторски текст

Географското положение на Древна Елада дало на обитателите ѝ отлични възможности за корабоплаване. С упадъка на финикийските градове държави гърците взели в свои ръце търговията в Средиземноморието и станали „морските превозвачи“.

И преди това гърците използвали кораби, за да пътуват край бреговете и между островите, така че придобили солидни умения и опит в навигацията. Те станали майстори корабостроители, създавали малки и големи търговски кораби, използвали най-добрите материали и сложна техника.

Най-важните фактори за корабостроенето били сигурността и вместимостта на товара; корабите трябвало да превозват големите товари към крайната точка безопасно. Затова корпусът на кораба бил широк и дълбок.

Анимацията показва сравнително малък търговски кораб с една мачта и правоъгълно платно, направляван от рулеви весла вместо рул. В товарния отсек има амфори, големи керамични съдове, с които се пренасяли продуктите.

Свързани ресурси

Древноегипетски платноход

Речните и морските платноходи на древните египтяни били снабдени с една мачта и гребла.

Квинкверема (III в. пр. Хр.)

Платноход с няколко реда гребла, който бил типичният боен кораб през елинистическата епоха.

Bireme (ancient oared warship)

A bireme is a type of ancient warship, with a characteristic pointed bow and two decks of...

Атинянин и съпругата му

Общност от пълноправни граждани била в основата на демократичното устройство на...

Видове древногръцки вази

Шедьоврите на древните елински майстори на вази днес са важни исторически извори.

Древногръцки дом

Обикновеният древногръцки дом бил двуетажна постройка с правоъгълна форма.

Традиционен арабски платноход (самбук)

Най-големият арабски платноход, наречен самбук, е използван най-вече като търговски кораб...

Английски боен кораб (18. в.)

Английските платноходи били най-добрите кораби през 17. – 19. в.

Викингски кораб (10. в.)

Тези отлични корабостроители и моряци плавали на големи разстояния по морета и реки.

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as...

Акрополът (Атина, 5. в. пр.Хр.)

Атинският акропол е една от най-прочутите крепости в света, построена при управлението на...

Added to your cart.