Древногръцки дом

Древногръцки дом

Обикновеният древногръцки дом бил двуетажна постройка с правоъгълна форма.

История и цивилизация

Ключови думи

начин на живот, жилище, дневна, Гръцки, Hellas, Гърция, в древността, геометрична оформление, полис, структура на сетълмента, кухня, аулата, декоративна врата, Зевс, гостна стая, банята, градски пейзаж, улица

Свързани ресурси

Въпроси

 • Каква била обичайната форма на древногръцката къща?
 • Вярно ли е, че къщите в древногръцките селища се строели по протежение на улиците?
 • От какво зависела външната украса на жилищата?
 • С какво се покривал покривът на обикновеното древногръцко жилище?
 • Как се е наричал големият вътрешен двор на жилището?
 • Кое помещение на първия етаж на къщите имало врата към улицата?
 • Вярно ли е, че в древногръцките жилища мъжете и жените спяли в отделни стаи?
 • Вярно ли е, че древногръцките домове почти НЕ се отличавали във вътрешната си подредба?
 • От какво се изработвали повечето мебели в древногръцкия дом?
 • Коя мебел НЕ била характерна за древногръцкия дом?
 • Кое помещение било най-важното в древногръцкия дом?
 • Как обикновено се отоплявали помещенията на жилището?
 • Къде спели слугите на семейството?
 • Кой отговарял за контрола на прислугата?
 • Вярно ли е, че главата на семейството приемал само гости мъже?
 • Вярно ли е, че жените общували с мъжете само в своите спални?
 • Как се наричат глинените съдове, които древните гърци използвали да съхраняват провизиите?
 • Какво НЕ съхранявали древните гърци в глинени съдове?
 • Какво НЕ съхранявали древните гърци в килерите?
 • Какво НЯМА да открием в килерите на древногръцките домове?
 • Как били осветявани помещенията на първия етаж?
 • Колко етажа обикновено имало древногръцкото жилище?
 • Кое твърдение е вярно за обичайното древногръцко семейство?
 • Вярно ли е, че съгласно древногръцкия обичай гостът НЕ можел да влиза в стаята на жените и децата?
 • Къде гърците обикновено съхранявали дрехите?
 • Какви дрехи НЕ носели древните гърци?
 • Каква била площта на обичайния древногръцки дом през IV в. пр.Хр.?
 • Кои се грижел за възпитанието на момчетата в Древна Гърция?

Сцени

Детайл от древногръцка улица

Домовете в Древна Елада

Обикновената къща в Древна Елада имала правоъгълен план и геометрично оформление. В населените зони къщите били издигани по протежение на улиците, докато в селските райони се строели обособено, подобно на римските вили.
Повечето здания били на един или два етажа. Размерите на дома, неговата външна украса и обстановка отразявали материалното благосъстояние на собственика.

Древните гърци използвали кирпичени тухли и дърво за строителството на своите домове. Покривали ги с керемиди. Според най-често срещания план на къщата вратите отвеждали през покрит коридор към централната част, наречена аула. Аулата била центърът на семейния живот, тя била зобиколена от покрити галерии с колонада. От галериите се влизало в помещенията на първия и втория етаж. Често от страната на улицата имало магазин или работилница.

Къща

Сечение на къща

 • открит двор (аула)
 • врата
 • колонада
 • олтар на Зевс
 • гостна
 • баня
 • кухня
 • стая за мъжете мъжко отделение
 • стая за жените женско отделение

Спални

Спалните помещения за мъжете и жените били отделни. Първоначално женските помещения били разположени на горния етаж, докато мъжките (андрони) – на първия. По-късно мъжките помещения се преместили също на втория етаж, но в друга част на сградата.
В помещенията можело да се влезе през вратите от коридора. Мебелировката на стаите варирала от най-проста до луксозна.

Обикновената спалня била обзаведена с легло, малка маса и стол без облегалка (или с много ниска облегалка). Мебелите били от дърво. Вътрешната украса зависела от материалното благосъстояние на собственика.

Други (нежилищни) помещения

В повечето къщи на Древна Гърция имало и стая за лична хигиена. Обзавеждането ѝ било оскъдно – в нея имало само глинена вана и умивалник. Стаите на робите били разположени на приземния етаж. Те били, разбира се, много по-малки и по-просто обзаведени от стаите на семейството. Често прозорци имали само стаите на горния етаж, докато помещенията на приземния етаж били осветявани през вратите към вътрешния двор.

Гостна

Гостна

Гостната стая била разположена на приземния етаж. Тук стопанинът на къщата приемал своите гости (мъже). Сбирките продължавали дълго и включвали пиене на вино, което робите сервирали от разположения наблизо килер или кухня. Отоплението на помещенията ставало с помощта на горящи дървени въглища, поставени в метални гърнета.

Женско отделение

Женски покои

Стаите на жените и девойките (наречени гинекеи и амфиталамос) били разположени в отделна част на горния етаж. Те малко се отличавали от стаите на мъжете по мебелировката си, но обитателките им често ги украсявали със завеси и покривки.
Дрехите и ценностите били съхранявани в дървени сандъци на пода.
Женските помещения били място, където жените работели: предели, тъчели и забавлявали свои гостенки.
Жените се срещали с другите членове на семейството на двора. Задача на стопанката на дома било да надзирава слугите, но тя също помагала в домашната работа.

Кухня

Кухня и трапезария

Кухнята, килерът и другите складови помещения били разположени на долния етаж, откъм задната част на аулата. Огнището било издигнато от тухли на пода на кухнята. Съдовете за готвене били поставяни в огнището върху дървени въглища. Глинени амфори били използвани не само за готвене, но и за съхраняване на продуктите. Стаята на мъжете (андронът) била близо до кухнята. Господарят на къщата прекарвал повечето време в тази стая, забавлявайки гостите си – само мъже. В тази стая те празнували, хранели се и пиели, облегнати на лакът върху кушетките за гости.

Разходка

Анимация

Дикторски текст

Освен в земеделски села хората в Древна Гърция живеели и в градовете. Къщите в градовете били издигани по протежение на улиците. Повечето сгради били на един или два етажа. Къщите се изграждали от тухли и дърво, стените били варосвани, а покривите били покрити с керемиди. Размерът, вътрешната подредба, украсата и видът на интериора зависели от имотното състояние на собственика. Къщите в Древна Гърция обикновено имали правоъгълен план и геометрично оформление. Голяма порта водела към аулатацентралния двор на сградата. Тя била център на семейния живот. Била заобиколена от покрит коридор с колонади от трите си страни. До стаите се достигало по този коридор.

Гостната стая била разположена на приземния етаж на сградата. Тук стопанинът на къщата приемал своите гости (мъже). Кухнята и килерът също били на приземния етаж, близо до стаята за гости. Другите помещения на приземния етаж били банята, стаите на слугите и складовите помещения.

Помещенията на мъжете (андронитис), помещенията на жените и девойките (амфиталамос) били разположени на горния етаж. До стаите се стигало през вратите от коридора.

Мебелировката варирала от възможно най-семпла до луксозна. Вътрешната декорация зависела от богатството на стопанина. Обикновените спални били снабдени с легло, масичка и стол, понякога с ниска облегалка. Мебелите били от дърво. Дрехите и ценностите се съхранявали в дървени сандъци на пода. Помещенията били отоплявани от мангал с горящи дървени въглища.

Къщите в Древна Гърция били издигани така, че да осигуряват възможно най-практични и комфортни условия на живот за семейството. По улиците и площадите на градовете били засаждани дървета и храсти.

Свързани ресурси

Жилище в Древен Рим

Богатите граждани в Древен Рим притежавали просторни къщи с много помещения и с...

Видове древногръцки колони

Дорийските, йонийските и коринтските колони се различават по размерите и по украсата на...

Видове древногръцки вази

Шедьоврите на древните елински майстори на вази днес са важни исторически извори.

Атинянин и съпругата му

Общност от пълноправни граждани била в основата на демократичното устройство на...

Древноримски водопровод и път

Водопроводните и пътни мрежи из цялата империя показват колко високо развита е била...

Древногръцки търговски кораб

Древните гърци станали известни като „морските превозвачи“ благодарение на своите модерни...

Домът на древния египтянин

В повечето домове в Древен Египет стаите били разположени по един и същ начин.

Римски гладиатори (II век)

Гладиаторите били бойци, които с битки помежду си или с диви животни забавлявали...

Дворецът в Кносос (II хилядолетие пр. Хр.)

Най-големият комплекс от сгради от бронзовата епоха на остров Крит, смятан за център на...

Акрополът (Атина, 5. в. пр.Хр.)

Атинският акропол е една от най-прочутите крепости в света, построена при управлението на...

Chinese house

A traditional Chinese siheyuan is a building complex that surrounds a rectangular courtyard.

Средновековна селска къща

Селските къщи през Средновековието били обикновени едноетажни постройки от пръст, кал и...

Традиционна японска къща (мачия)

Анимацията представя традиционната японска дървена градска къща - мачия.

Град Ур (III хилядолетие пр. Хр.)

Древният град край река Ефрат бил важен център на шумерите.

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Юрта

Юртата е характерна кръгла преносима шатра с куполообразен връх, покрит с плъст,...

Added to your cart.