Дизелов двигател

Дизелов двигател

Германският инженер Рудолф Дизел патентова дизеловия двигател през 1893 г.

Физика и астрономия

Ключови думи

дизелов двигател, двигател, двигател с вътрешно горене, цилиндри, дизел, шарнир, ос, дизелово гориво, вал, бутало, клапан, инжектиране, компресия, поемане, експлозия, автомобил, камион, Автомобил, автобус, бар, мощност инсулт, самозапалване, замърсяването на околната среда, екологични щети, Замърсяване на въздуха, топлинен двигател, работа, цикъл, автомобилен завод, производството на автомобили, термодинамика, физика

Свързани ресурси

Сцени

Двигател

 • блок на двигателя - Метална кутия, в която се намира двигателят.
 • скоростна кутия - Регулира предаването на движението между двигателя и задвижващия вал. Чрез нея се определя колко пъти да се завърти колелото при едно завъртане на вала. При ниска скорост, автомобилът има по-голяма мощност, но е по-бавен, при висока скорост, автомобилът е по-бърз, но ускоряването му е по-бавно.
 • въздушен филтър - В двигателя нахлува въздух, който съдържа кислород, необходим за горенето. Филтрира въздуха.
 • всмукателен колектор - През него в двигателя нахлува въздух, чието съдържание на кислород е необходимо при горене.
 • изпускателен колектор - Оттук се отделят изгорелите газове.
 • пистов ремък - Предава въртеливото движение на вала на разпределителния вал, който управлява клапаните.
 • дизелово впръскване

Работен процес

 • всмукателен отвор - Оттук въздухът нахлува в горивната камара - над буталото на цилиндъра.
 • дизелово впръскване - Точка на запалване на дизела е по-ниска от тази на бензина, затова сгорещеният въздух се самозапалва без допълнителна искра. Възпламеняването връща буталото.
 • изпускателен отвор - Оттук се изхвърлят изгорелите газове. При дизеловите двигатели горенето не е толкова пълно, както при бензиновите, затова е вредните материали, които изхвърлят са повече.
 • всмукателен клапан - Отварянето и затварянето се извършва координирано с буталото. В първия такт се отваря, когато буталото се движи надолу и предизвиква падане на налягането в цилиндъра, в резултат на което нахлува въздух.
 • изпускателен клапан - Отварянето и затварянето се извършва координирано с буталото. В четвъртия такт буталото се движи нагоре и изхвърля изгорелите газове.
 • бутало - Ритмичното движение нагоре-надолу осигурява въртенето на вала. Движението надолу предизвиква възпламеняването на горивото в цилиндъра. След което инерцията на завъртения вал задвижва цилиндъра нагоре, надолу и отново нагоре. Следва ново възпламеняване.
 • цилиндър - Вътре в него се извършва възпламеняването на горивото и задвижването на буталото.
 • предавателен лост
 • вал - Ритмичното движение на буталото нагоре-надолу осигурява въртенето на вала.

І такт

 • всмукателен отвор - Оттук въздухът нахлува в горивната камара - над буталото на цилиндъра.
 • дизелово впръскване - Точка на запалване на дизела е по-ниска от тази на бензина, затова сгорещеният въздух се самозапалва без допълнителна искра. Възпламеняването връща буталото.
 • изпускателен отвор - Оттук се изхвърлят изгорелите газове. При дизеловите двигатели горенето не е толкова пълно, както при бензиновите, затова е вредните материали, които изхвърлят са повече.
 • всмукателен клапан - Отварянето и затварянето се извършва координирано с буталото. В първия такт се отваря, когато буталото се движи надолу и предизвиква падане на налягането в цилиндъра, в резултат на което нахлува въздух.
 • изпускателен клапан - Отварянето и затварянето се извършва координирано с буталото. В четвъртия такт буталото се движи нагоре и изхвърля изгорелите газове.
 • бутало - Ритмичното движение нагоре-надолу осигурява въртенето на вала. Движението надолу предизвиква възпламеняването на горивото в цилиндъра. След което инерцията на завъртения вал задвижва цилиндъра нагоре, надолу и отново нагоре. Следва ново възпламеняване.
 • цилиндър - Вътре в него се извършва възпламеняването на горивото и задвижването на буталото.
 • предавателен лост
 • вал - Ритмичното движение на буталото нагоре-надолу осигурява въртенето на вала.

ІІ такт

 • всмукателен отвор - Оттук въздухът нахлува в горивната камара - над буталото на цилиндъра.
 • дизелово впръскване - Точка на запалване на дизела е по-ниска от тази на бензина, затова сгорещеният въздух се самозапалва без допълнителна искра. Възпламеняването връща буталото.
 • изпускателен отвор - Оттук се изхвърлят изгорелите газове. При дизеловите двигатели горенето не е толкова пълно, както при бензиновите, затова е вредните материали, които изхвърлят са повече.
 • всмукателен клапан - Отварянето и затварянето се извършва координирано с буталото. В първия такт се отваря, когато буталото се движи надолу и предизвиква падане на налягането в цилиндъра, в резултат на което нахлува въздух.
 • изпускателен клапан - Отварянето и затварянето се извършва координирано с буталото. В четвъртия такт буталото се движи нагоре и изхвърля изгорелите газове.
 • бутало - Ритмичното движение нагоре-надолу осигурява въртенето на вала. Движението надолу предизвиква възпламеняването на горивото в цилиндъра. След което инерцията на завъртения вал задвижва цилиндъра нагоре, надолу и отново нагоре. Следва ново възпламеняване.
 • цилиндър - Вътре в него се извършва възпламеняването на горивото и задвижването на буталото.
 • предавателен лост
 • вал - Ритмичното движение на буталото нагоре-надолу осигурява въртенето на вала.

ІІІ такт

 • всмукателен отвор - Оттук въздухът нахлува в горивната камара - над буталото на цилиндъра.
 • дизелово впръскване - Точка на запалване на дизела е по-ниска от тази на бензина, затова сгорещеният въздух се самозапалва без допълнителна искра. Възпламеняването връща буталото.
 • изпускателен отвор - Оттук се изхвърлят изгорелите газове. При дизеловите двигатели горенето не е толкова пълно, както при бензиновите, затова е вредните материали, които изхвърлят са повече.
 • всмукателен клапан - Отварянето и затварянето се извършва координирано с буталото. В първия такт се отваря, когато буталото се движи надолу и предизвиква падане на налягането в цилиндъра, в резултат на което нахлува въздух.
 • изпускателен клапан - Отварянето и затварянето се извършва координирано с буталото. В четвъртия такт буталото се движи нагоре и изхвърля изгорелите газове.
 • бутало - Ритмичното движение нагоре-надолу осигурява въртенето на вала. Движението надолу предизвиква възпламеняването на горивото в цилиндъра. След което инерцията на завъртения вал задвижва цилиндъра нагоре, надолу и отново нагоре. Следва ново възпламеняване.
 • цилиндър - Вътре в него се извършва възпламеняването на горивото и задвижването на буталото.
 • предавателен лост
 • вал - Ритмичното движение на буталото нагоре-надолу осигурява въртенето на вала.

ІV такт

 • всмукателен отвор - Оттук въздухът нахлува в горивната камара - над буталото на цилиндъра.
 • дизелово впръскване - Точка на запалване на дизела е по-ниска от тази на бензина, затова сгорещеният въздух се самозапалва без допълнителна искра. Възпламеняването връща буталото.
 • изпускателен отвор - Оттук се изхвърлят изгорелите газове. При дизеловите двигатели горенето не е толкова пълно, както при бензиновите, затова е вредните материали, които изхвърлят са повече.
 • всмукателен клапан - Отварянето и затварянето се извършва координирано с буталото. В първия такт се отваря, когато буталото се движи надолу и предизвиква падане на налягането в цилиндъра, в резултат на което нахлува въздух.
 • изпускателен клапан - Отварянето и затварянето се извършва координирано с буталото. В четвъртия такт буталото се движи нагоре и изхвърля изгорелите газове.
 • бутало - Ритмичното движение нагоре-надолу осигурява въртенето на вала. Движението надолу предизвиква възпламеняването на горивото в цилиндъра. След което инерцията на завъртения вал задвижва цилиндъра нагоре, надолу и отново нагоре. Следва ново възпламеняване.
 • цилиндър - Вътре в него се извършва възпламеняването на горивото и задвижването на буталото.
 • предавателен лост
 • вал - Ритмичното движение на буталото нагоре-надолу осигурява въртенето на вала.

Вътрешно устройство

 • радиатор - Когато двигателят работи охладителната течност се сгорещява, след което чрез системата за охлаждане предава топлината на околната среда.
 • двигател
 • скоростна кутия - Регулира предаването на движението между двигателя и задвижващия вал. Чрез нея се определя колко пъти да се завърти колелото при едно завъртане на вала. При ниска скорост, автомобилът има по-голяма мощност, но е по-бавен, при висока скорост, автомобилът е по-бърз, но ускоряването му е по-бавно.
 • задвижващ вал - Предава движението на вала към колелата.
 • резервоар - Дизеловия двигател работи с дизел. Неговата точка на запалване е по-ниска от тази на бензина, затова в такта сгъстяване сгорещеният въздух се самозапалва без допълнителна искра.
 • диференциал - При завой колелата, които са от външната страна по отношение на завоя, трябва да се въртят на по-големи обороти, от вътрешните. Това става, благодарение на това устройство.
 • задвижван вал - Движението от въртенето на вала се предава на задвижвания вал посредством задвижващия.
 • изпускателната тръба - Оттук се изхвърлят изгорелите газове. При дизеловите двигатели горенето не е толкова пълно, както при бензиновите, затова е вредните материали, които изхвърлят са повече.

Цилиндри

 • вал - Движи се от буталата. Въртеливото му движение задвижва задвижващия вал, който с помощта на пистовия ремък предава движението на разпределителния вал, който от своя страна управлява клапаните.
 • разпределителен вал - Въртенето му осигурява ритмичното действие на клапаните. Въртенете му се предава от пистовия ремък, който задвижва вала.
 • бутало - Ритмичното движение нагоре-надолу се преобразува във въртеливо движение на вала.
 • клапани - Синхронизира всмукването на въздух и изхвърлянето на изгорелите газове. Валът ги задвижва последством пистовия ремък.

Анимация

 • двигател
 • скоростна кутия - Регулира предаването на движението между двигателя и задвижващия вал. Чрез нея се определя колко пъти да се завърти колелото при едно завъртане на вала. При ниска скорост, автомобилът има по-голяма мощност, но е по-бавен, при висока скорост, автомобилът е по-бърз, но ускоряването му е по-бавно.
 • задвижващ вал - Предава движението на вала към колелата.
 • вал - Движи се от буталата. Въртеливото му движение задвижва задвижващия вал, който с помощта на пистовия ремък предава движението на разпределителния вал, който от своя страна управлява клапаните.
 • разпределителен вал - Въртенето му осигурява ритмичното действие на клапаните. Въртенете му се предава от пистовия ремък, който задвижва вала.
 • бутало - Ритмичното движение нагоре-надолу се преобразува във въртеливо движение на вала.
 • клапани - Синхронизира всмукването на въздух и изхвърлянето на изгорелите газове. Валът ги задвижва последством пистовия ремък.
 • всмукателен отвор - Оттук въздухът нахлува в горивната камара - над буталото на цилиндъра.
 • дизелово впръскване - Точка на запалване на дизела е по-ниска от тази на бензина, затова сгорещеният въздух се самозапалва без допълнителна искра. Възпламеняването връща буталото.
 • изпускателен отвор - Оттук се изхвърлят изгорелите газове. При дизеловите двигатели горенето не е толкова пълно, както при бензиновите, затова е вредните материали, които изхвърлят са повече.
 • всмукателен клапан - Отварянето и затварянето се извършва координирано с буталото. В първия такт се отваря, когато буталото се движи надолу и предизвиква падане на налягането в цилиндъра, в резултат на което нахлува въздух.
 • изпускателен клапан - Отварянето и затварянето се извършва координирано с буталото. В четвъртия такт буталото се движи нагоре и изхвърля изгорелите газове.
 • бутало - Ритмичното движение нагоре-надолу осигурява въртенето на вала. Движението надолу предизвиква възпламеняването на горивото в цилиндъра. След което инерцията на завъртения вал задвижва цилиндъра нагоре, надолу и отново нагоре. Следва ново възпламеняване.
 • цилиндър - Вътре в него се извършва възпламеняването на горивото и задвижването на буталото.
 • предавателен лост
 • вал - Ритмичното движение на буталото нагоре-надолу осигурява въртенето на вала.

Дикторски текст

Движението на автомобила става благодарение на двигателя. Валът се върти, а задвижващият вал предава движението на колелата.

Със скоростната кутия се регулира колко пъти да се завърти колелото при едно завъртане на вала. При ниска скорост, автомобилът има по-голяма мощност, но е по-бавен, при висока скорост, автомобилът е по-бърз, но ускоряването му е по-бавно.

При личните автомобили, наред с четиритактовия двигател на Ото, най-често се използва дизеловият двигател, който се движи не с бензин, а с дизел. Движението на буталата нагоре-надолу се преобразува във въртеливо движение на вала. Валът задвижва задвижващия вал, който с помощта на пистовия ремък предава движението на разпределителния вал. Разпределителният вал управлява дейността на клапите, чието синхронизиране отваряне и затваряне осигурява всмукването на въздуха и изхвърлянето на изгорелите газове в ноебходимия ритъм.

Първият такт е пълнене. Буталото се движи надолу, оради което налягането в цилиндъра намалява. Всмукателният клапан се отваря и в цилиндъра нахлува въздух.

Вторият такт е сгъстяване: всмукателният клапан и изпускателният клапан са затворени. Буталото се движи нагоре и сгъстява въздуха, което води до повишаване на температурата му.

Третият такт е работен: впръсканото дизелово гориво се самовъзпламенява в сгъстения и нагорещен въздух. Това означава, че дизеловият двигател - за разлика от бензиновия - няма нужда от запалителни свещи, които да възпламенят горивото. Възпламеняването връща буталото.

Четвъртият такт е изпускането: буталото се движи нагоре, изпускателният клапан се отваря и остатъчните изгорели газове се изхвърлят.

Вижда се, че праволинейното движение на буталото се преобразува във въртеливо движение на вала. При изгарянето на дизела се отделя енергия, която задвижва буталото.

Свързани ресурси

Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се използва в автомобилите.

Radial engine

Radial engines are used primarily in aeroplanes and helicopters.

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines. Unlike internal...

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two...

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна машина, макар той да е...

pVT-диаграма на идеален газ

Дава представа за връзката между налягането, обема и температурата при идеалните газове.

Преработка на нефт

В процеса на дестилация на нефта се добиват различни нефтопродукти като нафта, бензин,...

Как работи комбайнът

Комбайните са машини, които жънат и овършават зърнените насаждения.

Електродвигател за постоянен ток

Между постоянните магнити на електродвигателя за постоянен ток е разположена намотка от...

Видове зъбни колела

Зъбните колела предават въртеливо движение от един вал на друг.

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския...

Formula 1 racing car

Formula 1 is the highest class and most popular type of motor racing.

How does it work? - Differential gear

A differential allows the driven wheels of a car to rotate at different speeds when the...

How does it work? - Gearbox

In transmission systems, the engine torque is modified by reducing or increasing...

MÁV M61 diesel engine (1963)

The legendary M61 class locomotives of the Hungarian State Railways were manufactured by...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Конструкция на лекия автомобил

Анимацията показва външната и вътрешната конструкция на лекия автомобил.

Ford Model T

The popular model of the American automobile factory was the first mass-produced car in...

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Added to your cart.