Дихателна система

Дихателна система

Дихателната система снабдява органите с кислород и ги освобождава от въглеродния диоксид.

Биология и здравно образование

Ключови думи

дихателната система, дишане, инхалация, издишване, бял дроб, гръден кош, мускулите на дишането, въздушен път, бронхите, бронхи, алвеоларен торбичка, газова обмяна, белодробна обращение, червени кръвни клетки, доставянето на кислород, кислород, въглероден двуокис, модел на белия дроб, трахея, ларинкс, носната кухина, diaphgram, междуребрените мускули, капилярен, дихателната повърхност, човешки, биология

Свързани ресурси

Въпроси

 • Вярно ли е, че лявата и дясната страна на белия дроб са еднакви по размер?
 • В състояние на покой за една минута възрастният човек поема въздух 12 пъти и всеки път вдишва около 0,5 л въздух. Колко литра въздух вдишва за един ден?
 • Виталният капацитет се измерва с максималното количество въздух, което човек може да издиша след еднократно поемане на въздух. Вярно ли е, че колкото е по-стар човек, толкова по-малък е неговият витален капацитет?
 • В резултат на съкращаване и отпускане на ... се осъществява дишането.
 • Дишането се контролира от ...
 • Защитата на белите дробове от болестотворни организми се извършва главно от ...
 • Вярно ли е твърдението, че при вдишване налягането в белите дробове се увеличава?
 • Вярно ли е, че при издишване се увеличава налягането в гръдния кош и в резултат на това въздухът излиза от белите дробове ?
 • Всяка алвеола е заобиколена от ...

Сцени

Дихателна система

 • бели дробове - Чифтен орган, чрез който се извършва газообменът. При вдишване кислородът от въздуха попада в кръвта и се отделя въглероден диоксид. Лявата страна на белия дроб се състои от два лоба, а дясната от три. Диафрагмата и междуребрените мускули предизвикват промяна в обема на гръдния кош, която белите дробове пасивно следват.
 • трахея - Осигурява пътя на въздуха от ларинкса до белите дробове. Изградена е от дъгообразни хрущяли.
 • носна кухина
 • гълтач
 • ларинкс - Органът, който произвежда звук. При преглъщане надгръклянното капаче не позволява на храната да влиза в трахеята. Една от вредните последици от тютюнопушенето може да е рак на ларинкса.
 • диафрагма - При вдишване се съкращава и става плоска като разширява гръдния кош и увеличава обема на белите дробове. При издишване диафрагмата се отпуска и извива нагоре към белите дробове, с което намалява обема им.
 • ребра - Кости, изграждащи стените на гръдния кош. При вдишване съкращаването на междуребрените мускули повдига гръдния кош, а при издишване го спуска надолу.
 • гръдна кост
 • междуребрени мускули - Мускулите, които движат гръдния кош. При вдишване съкращаването на междуребрените мускули повдига гръдния кош, а при издишване го спуска надолу.

Алвеоли

 • бронхиоли - Крайните разклонения на бронхите, които завършват с алвеоли.
 • алвеоли - Стените им са изградени от еднослоен плосък епител, през който става газообменът.
 • капиляри - Газообменът става през стените на капилярите в малкия кръг на кръвообращението. Въглеродният диоксид преминава от кръвта в алвеолите, а кислородът преминава в кръвта. Кръвта пренася кислорода чрез хемоглобина в червените кръвни клетки.
 • артериола - Артериите и артериолите в малкия кръг на кръвообращението пренасят богатата на въглероден диоксид кръв от сърцето до алвеолите. Артериолите се разклоняват на капиляри.
 • венула - Вените и венулите в малкия кръг на кръвообращението пренасят богатата на кислород кръв от алвеолите до сърцето. Капилярите се сливат и образуват венули, които, от своя страна, се сливат във вени.

Гръден кош

 • бели дробове - Чифтен орган, чрез който се извършва газообменът. При вдишване кислородът от въздуха попада в кръвта и се отделя въглероден диоксид. Лявата страна на белия дроб се състои от два лоба, а дясната от три. Диафрагмата и междуребрените мускули предизвикват промяна в обема на гръдния кош, която белите дробове пасивно следват.
 • трахея - Осигурява пътя на въздуха от ларинкса до белите дробове. Изградена е от дъгообразни хрущяли.
 • ребра - Най-горните 7 двойки ребра, които са свързани с гръдната кост чрез хрущяли.
 • лъжливи ребра - Осмата, деветата и десетата двойки ребра, които са свързани със седмата двойка ребра чрез хрущяли.
 • плаващи ребра - Единадесетата и дванадесетата двойки ребра, които не са свързани с гръдната кост.
 • диафрагма - При вдишване се съкращава и става плоска като разширява гръдния кош и увеличава обема на белите дробове. При издишване диафрагмата се отпуска и извива нагоре към белите дробове, с което намалява обема им.
 • междуребрени мускули - Мускулите, които движат гръдния кош. При вдишване съкращаването на междуребрените мускули повдига гръдния кош, а при издишване го спуска надолу.
 • главни бронхи - Трахеята се разклонява на две главни бронхи, които влизат в белите дробове и след това всяка се разклонява на бронхи.
 • гръдна кост
 • бронхи - Тънки тръбички, които се разклоняват на още по-тънки тръбички в белите дробове, за да доставят вдишвания въздух в алвеолите.

Газообмен

 • еднослоен плосък епител - Най-тънкият епител, през който става газообменът.
 • капиляри - Газообменът става през стените на капилярите в малкия кръг на кръвообращението. Въглеродният диоксид преминава от кръвта в алвеолите, а кислородът преминава в кръвта. Кръвта пренася кислорода чрез хемоглобина в червените кръвни клетки.
 • кислород - При разграждане на органичните вещества енергията в техните ковалентни връзки се изразходва за синтез на АТФ. За този процес е необходим кислород.
 • въглероден диоксид - При биологичното окисление органичните молекули отделят въглероден диоксид. Енергията в техните ковалентни връзки се изразходва за синтез на АТФ.

Червени кръвни клетки

 • кислород - При разграждане на органичните вещества енергията в техните ковалентни връзки се изразходва за синтез на АТФ. За този процес е необходим кислород.
 • въглероден диоксид - При биологичното окисление органичните молекули отделят въглероден диоксид. Енергията в техните ковалентни връзки се изразходва за синтез на АТФ.

Анимация

Разположение на дихателната система

 • бели дробове - Чифтен орган, чрез който се извършва газообменът. При вдишване кислородът от въздуха попада в кръвта и се отделя въглероден диоксид. Лявата страна на белия дроб се състои от два лоба, а дясната от три. Диафрагмата и междуребрените мускули предизвикват промяна в обема на гръдния кош, която белите дробове пасивно следват.
 • трахея - Осигурява пътя на въздуха от ларинкса до белите дробове. Изградена е от дъгообразни хрущяли.
 • носна кухина
 • ларинкс - Органът, който произвежда звук. При преглъщане надгръклянното капаче не позволява на храната да влиза в трахеята. Една от вредните последици от тютюнопушенето може да е рак на ларинкса.

Бели дробове

 • трахея - Осигурява пътя на въздуха от ларинкса до белите дробове. Изградена е от дъгообразни хрущяли.
 • главни бронхи - Трахеята се разклонява на две главни бронхи, които влизат в белите дробове и след това всяка се разклонява на бронхи.
 • бронхи - Тънки тръбички, които се разклоняват на още по-тънки тръбички в белите дробове, за да доставят вдишвания въздух в алвеолите.

Дикторски текст

Когато вдишваме, диафрагмата и междуребрените мускули се съкращават и увеличават обема на гръдния кош. Това води до пасивно разширяване на белите дробове и в тях влиза въздух. Когато издишваме, въздухът излиза от белите дробове под натиска на намаляващия обем на гръдния кош.

Вдишваният въздух влиза през носната кухина, устната кухина, гръкляна и трахеята, преди да стигне до главните бронхи. Главните бронхи отвеждат въздуха в белите дробове, където те се разклоняват първо на бронхи и после на бронхиоли. У-образните разклонения, в това число и бронхите, образуват бронхиално дърво с 20-23 разклонения. Дихателната зона започва от 17-тото разклонение, завършващо с алвеоли (мехурчета). В тях се извършва газообменът.

Стените на алвеолите са изградени от еднослоен плосък епител, през който става газообменът: кислородът преминава в кръвта, а въглеродният диоксид преминава в алвеолите. Така в малкия кръг на кръвообращението кръвта се обогатява с кислород. Клетките на нашия организъм използват кислорода в процеса на обмяна на веществата. В резултат на това се получава въглероден диоксид.

Свързани ресурси

Вредното въздействие от пушенето върху белите дробове

Пушенето силно уврежда дихателната система, като може да причини хронична обструктивна...

Гласообразуване

Когато се произвежда звук въздухът, който излиза от белите дробове причинява трептене на...

Човешката кръв

Човешката кръв се състои от кръвни елементи и кръвна плазма.

Как дишат рибите?

Кръвоносните съдове в хрилете на рибите абсорбират кислород и отделят въглероден диоксид.

Дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия

Кръвен съсирек, образуван в дълбоката венозна система на долните крайници може да причини...

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Горен храносмилателен тракт

При преглъщане храната се придвижва от устната кухина до стомаха.

Система на кръвообращение

Системната циркулация носи кислородна кръв от сърцето към тялото, а белодробната...

Гръден кош

Ребрата, гръдната кост и гръбначният стълб образуват гръдния кош, в който са разположени...

Отделителна система

Отделителната система служи за отстраняване на вредни и ненужни вещества от тялото.

Сърцето

Сърцето е централната помпа на сърдечно-съдовата система и има няколко милиарда удара...

Carbon dioxide (CO₂) (beginner)

Colourless, odourless, heavier-than-air gas. Necessary for the photosynthesis of plants.

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Въглероден диоксид (CO₂) (средно ниво)

Газ без цвят и мирис, който е по-тежък от въздуха. Необходим е за фотосинтезата на...

Added to your cart.