Дъб

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва дъба.

Биология и здравно образование

Ключови думи

дъб, Дъб, обикновен дъб, дъбова гора, жълъд, cupule, дърво, широколистен, гора, lobed листа, дръжка, листо, плодове, сезон, еднодомен, растение, двусемеделни, покритосеменни, биология

Свързани ресурси

Сцени

Пролет

Лято

Есен

Зима

Анатомия

Плод

Дъб

Свързани ресурси

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява кестенът през различните сезони.

Смяна на сезоните (базово ниво)

Поради наклона на земната ос слънчевите лъчи падат под различен ъгъл през годината.

Смяна на сезоните (средно ниво)

Поради наклона на земната ос слънчевите лъчи падат под различен ъгъл през годината.

Луковични пролетни растения

Тази анимация ще ви запознае със структурата на лалетата, нарцисите и кокичетата.

Гигантска секвоя

Гигантските секвои са живите организми с най-голяма маса на Земята.

Цветове при покритосеменните растения

Тази анимация показва различните типове цветове при покритосеменните растения.

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Бял бор

Едно от най-често срещаните дървета от семейство борови, с естествено разпространение в...

Сравнение между същински плодове и лъжливи плодове

Месестата част (перикарп) на същинските плодове се развива от плодника, а на лъжливите...

Анатомия на листата

Настоящата анимация представя основните видове листа, както и различията между листата на...

Ябълка

Ябълката е един от най-популярните плодове.

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Pollen

Pollen serves to fertilise the egg of plants. Pollen grains come in a variety of shapes...

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Семена и покълване

Двусемеделните растения имат два ембрионални листа (семедела), докато едносемеделните...

Added to your cart.