Далтонизъм

Далтонизъм

Неспособността да се различават нюансите на цветовете се нарича далтонизъм.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Цвят на дефицит на зрението, цветна слепота, око, зрение, сетивни органи, възприятие, болест, проблем визия, светлина възприятие, светлинна откриване, Смесване на цветове, цветови тест, цветно зрение, клетъчния конус, прът, наследствен, Цвят, биполярни клетки, iodopsine, родопсинкиназа, невронната мембрана, зрителния нерв, макулата жълти тела, скотомата, склерата, короид, ганглийни клетки, рецептор, човешки, биология

Свързани ресурси

Човешкото око

Окото е един от най-важните сетивни органи. Когато бъдат стимулирани от светлина,...

Механизъм на виждането

Лещата на окото променя своята изпъкналост, благодарение на тази промяна се вижда наблизо...

Корекция на зрението

За корекция на късогледство и далекогледство се използват вдлъбнати и изпъкнали лещи.

Как работи плазменият телевизор

Тази анимация обяснява как работи телевизорът с плазмен екран.

Разнообразие на светлочувствителните органи

В хода на конвергентната еволюция, незаисимо един от друг, са се развили няколко типа очи.

Синаптични връзки

Невронът предава електрически сигнали чрез електрически и химически синапси.

Нервна система

Централната нервна система се състои от главен мозък и гръбначен мозък, а периферната...

Как работи LCD екранът

LCD екранът използва свойството на течните кристали да взаимодействат със светлината.

Added to your cart.