Construction of a panel building

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former Socialist countries.

История и цивилизация

Ключови думи

панелна сграда, жилищен блок, Плосък, панелните фабрика, сглобяема, железобетон, централно отопление, кран, социалист

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Как работи кулокранът

Кулокранът е машина, която се използва за повдигане и преместване на товари с тегло до...

Typical flat in Hungary in the 1980s

Typical flats characterise the culture of the decade.

Облеклото в Западна Европа през 1980 г.

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена епоха и територия.

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна температура, без да се използват...

Селски дом в Централна Европа през 19. в.

Централноевропейските домове през 19. в. имали характерен интериор и външен облик.

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Frank Lloyd Wright's well-known work is a masterpiece of modern organic architecture.

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Съвременна офис сграда

Пестенето на енергия и опазването на околната среда са важни фактори при проектирането на...

Облеклото в Западна Европа през 1960 г.

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена епоха и територия.

Облеклото в Западна Европа през 1990 г.

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена епоха и територия.

Берлинска стена (1961-1989 г.)

Символ на разделение и потисничество, Стената разкъсва един град и много семейства.

Tall buildings

Tall buildings are mementoes of human history and technological development.

Added to your cart.