Construction of a panel building

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former Socialist countries.

История и цивилизация

Ключови думи

панелна сграда, жилищен блок, Плосък, панелните фабрика, сглобяема, железобетон, централно отопление, кран, социалист

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Как работи кулокранът

Кулокранът е машина, която се използва за повдигане и преместване на товари с тегло до...

Typical flat in Hungary in the 1980s

Typical flats characterise the culture of the decade.

Облеклото в Западна Европа през 1980 г.

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена епоха и територия.

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна температура, без да се използват...

Къща над водопада (Мечия Ручей, САЩ, 1939 г.)

Шедьовър на Франк Лойд Райт, еталон на органичната архитектура.

Селски дом в Централна Европа през 19. в.

Централноевропейските домове през 19. в. имали характерен интериор и външен облик.

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Съвременна офис сграда

Пестенето на енергия и опазването на околната среда са важни фактори при проектирането на...

Облеклото в Западна Европа през 1960 г.

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена епоха и територия.

Облеклото в Западна Европа през 1990 г.

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена епоха и територия.

Берлинска стена (1961-1989 г.)

Символ на разделение и потисничество, Стената разкъсва един град и много семейства.

Tall buildings

Tall buildings are mementoes of human history and technological development.

Added to your cart.