Човешкият скелет

Човешкият скелет

Вътрешната опорна структура на тялото, за която се залавят скелетните мускули.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Скелет, тръбни кости, плосък костен, череп, гръдна кост, ребра, гръбначен стълб, тибия, брошка, ключица, скапула, раменна кост, радиус, лакътната кост, бедрена кост, наколенник, гръбначен прешлен, гръден пояс, таз, кости на краката, кости на ръката, тазовия пояс, скелетната мускулатура, костната тъкан, остеопороза, хрущял, междузвезден диск, костен мозък, биология, анатомия, човешки

Свързани ресурси

Сцени

Скелет

Намери костта

Анимация

Скелет и вътрешни органи

Постави костите на мястото им

Свързани ресурси

Типове свързвания между костите

Човешките кости са свързани помежду си със стави, шевове, хрущяли, или са срастнали.

Гръден кош

Ребрата, гръдната кост и гръбначният стълб образуват гръдния кош, в който са разположени...

Видове стави

Ставите се групират и според посоката на движение, която позволяват.

Череп и гръбначен стълб

Двете главни части на централната нервна система - главния мозък и гръбначния мозък са...

Кости на горния крайник

Костите на горния крайник се състоят от раменния пояс и костите на ръката.

Движения на главата

Тази анимация показва как мускулите и прешлените движат главата.

Кости на долния крайник

Костите на долния крайник включват тазовият пояс и костите на свободния долен крайник.

Knee joint

The knee joint is made up by the femur, the tibia and the kneecap.

Съединителна тъкан

Съединителната тъкан включва плътна и рехава тъкан, мастна тъкан, тъканта на кръвта,...

Човешкото тяло (жена)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Човешките зъби

Хората имат 4 типа зъби: резци, кучешки зъби, премолари (предкътници) и молари (кътници).

Заболявания на гръбначния стълб

Сколиозата е заболяване, при което гръбначният стълб се изкривява странично.

Костна система

Тази сцена ни запознава с устройството и функциите на костите.

Устройство и чувствителност на кожата

Кожата е мека външна покривка на тялото, изградена от три слоя: епидермис, дерма и хиподерма.

Хомо еректус

Изправеният човек използвал оръдия на труда и огъня.

Структура на скелетните мускули

Анимацията представя фината молекулярна структура и функционирането на мускулите.

Мускули на човешкото тяло

Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната система. Те движат костите,...

Частите на човешкото тяло

Анимацията показва частите на главата, тялото и крайниците.

Човешко тяло (мъж)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Човешкото тяло - за деца

Анимацията е предназначена за деца и описва основните органи и системи в човешкото тяло.

Body parts

This animation introduces body parts on a male anatomical model.

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

What is the human body composed of?

This scene presents the basic components of the human body.

Added to your cart.