Chloromethane (methyl-chloride) (CH₃Cl)

Chloromethane (methyl-chloride) (CH₃Cl)

Chloromethane can be prepared by heating a mixture of methane and chlorine.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

химия, хлорометан, метил-хлорид, Алкил халид, халоген, съдържащ органично съединение

Свързани ресурси

Хлориране на метан чрез заместителна реакция

При тези реакции водородните атоми в молекулата на метана се заместват последователно с...

Dichloromethane (CH₂Cl₂)

It is produced by treating methane with chlorine gas and used as a solvent.

Trichloromethane, chloroform (CHCl₃)

Also known as chloroform, used as a solvent in laboratories, earlier as an anaesthetic.

Метан (CH₄)

Първият член на хомоложния ред алкани с права верига.

Bromofluorochloromethane (CHClBrF)

The molecule has two enantiomers: stereoisomers that are mirror images of each other and...

Метанол (метилов алкохол) (CH₃OH)

Най-простият наситен алкохол. Силно отровна течност.

Beryllium dichloride (BeCl₂)

Used in the production of beryllium and as a catalyst.

Added to your cart.