Чехълче

Чехълче

Често срещани еукариотни ресничести организми, разпространени в сладки води.

Биология и здравно образование

Ключови думи

парамециум caudatum, едноклетъчен, едноклетъчни еукариоти, ciliatea, клетъчен органел, съкратителната вакуола, мигли, храносмилателната вакуола, ресницата, cytostome, сладководен, Ciliophora, животно, биология

Свързани ресурси

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Бавноходка

Бавноходките могат да оцеляват в екстремни условия, дори в космоса.

The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Медуза

Свободно плуващи морски животни, представители на най-просто устроената група животни...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да...

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Added to your cart.