Чавка

Чавка

В градовете често се срещат групи от чавки. Сложното социално поведение на тези птици е изследвано от Конрад Лоренц.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Чавка, семейство от Corvidae, гнездо, insessores, перо, клюн, животно, гръбначни, птици, птица, всеяден, биология

Свързани ресурси

Types of feathers

The animation demonstrates the most important types of feathers and their fine structure.

Ловен сокол

Ловният сокол е голяма хищна птица, широко разпространена в Европа и Азия.

Жизнен цикъл на гръбначните животни

Жизненият цикъл на гръбначните животни започва с образуването на репродуктивни клетки от...

Полярна рибарка

Полярната рибарка е известна с дългите си миграционни пътища: ежегодно тя прелите от...

Археоптерикс

Археоптерикс, показва особенности, както на птици, така и влечуги. Това може би е...

Тръстиков блатар

Тръстиковите блатари са грабливи птици, които се срещат почти навсякъде по света.

Зеленоглава патица

Тази анимация показва анатомията на птиците, като използва за пример зеленоглавата патица.

Common blackbird

This animation demonstrates birds' bones and eggs through the example of the common...

Common kingfisher

The characteristic colours of the common kingfisher aid the bird in catching its prey.

Императорски пингвин

Пингвините са птици, които умеят да плуват, приспособени са към ниските температури и...

Added to your cart.