Чавка

Чавка

В градовете често се срещат групи от чавки. Сложното социално поведение на тези птици е изследвано от Конрад Лоренц.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Чавка, семейство от Corvidae, гнездо, insessores, перо, клюн, животно, гръбначни, птици, птица, всеяден, биология

Свързани ресурси

Сцени

Чавка

Анатомия

  • дължина на тялото: 30-40 см
  • размах на крилата: 65-75 см
  • телесна маса: 200-250 г

Гнездо

  • новоизлюпено - Излитат от гнездото 28-35 дни след излюпването. Възрастните ги хранят още 4 седмици след излитането.
  • яйце - Женската обикновено снася и мъти 4-5 синьо-зелени яйца, с кафяви петна. Пиленцата се излюпват след 17-18 дни.
  • гнездо - Чавките са моногамни и строят гнезда от пръчки, влакна, трева и други материали, в дървесни хралупи, цепнатини и по сградите.

Анимация

Дикторски текст

Чавката е всеядна птица, която се храни главно с членестоноги, червеи и плодове. Подобнона свраката, чавката обича да събира лъскави предмети. В градовете често се срещат групи от чавки. Конрад Лоренц, етолог, Нобелов лауреат, е анализирал сложното социално поведение на тези животни. При тях се наблюдава йерархична структура.

Чавките са моногамни и строят гнезда от пръчки, влакна, трева и други материали, в дървесни хралупи, цепнатини и по сградите. Женската обикновено снася и мъти 4-5 синьо-зелени яйца, с кафяви петна. Пиленцата се излюпват след 17-18 дни. Те започват да летят 28-35 дни след излюпването. Възрастните хранят малките 4 седмици след излитането.

Свързани ресурси

Types of feathers

The animation demonstrates the most important types of feathers and their fine structure.

Ловен сокол

Ловният сокол е голяма хищна птица, широко разпространена в Европа и Азия.

Жизнен цикъл на гръбначните животни

Жизненият цикъл на гръбначните животни започва с образуването на репродуктивни клетки от...

Полярна рибарка

Полярната рибарка е известна с дългите си миграционни пътища: ежегодно тя прелите от...

Археоптерикс

Археоптерикс, показва особенности, както на птици, така и влечуги. Това може би е...

Тръстиков блатар

Тръстиковите блатари са грабливи птици, които се срещат почти навсякъде по света.

Зеленоглава патица

Тази анимация показва анатомията на птиците, като използва за пример зеленоглавата патица.

Common blackbird

This animation demonstrates birds' bones and eggs through the example of the common...

Common kingfisher

The characteristic colours of the common kingfisher aid the bird in catching its prey.

Императорски пингвин

Пингвините са птици, които умеят да плуват, приспособени са към ниските температури и...

Added to your cart.