Части на човешкия мозък

Части на човешкия мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчен ствол, малък мозък, междинен мозък, и краен мозък, разделен на дялове.

Биология и здравно образование

Ключови думи

мозък, мозъчната кора, малък мозък, мозъчния ствол, главен мозък, продълговатия мозък, мезенцефалона, мозъчна хемисфера, мост, челен лоб, париетален лоб, тилната лоб, темпорална, мазолестото тяло, чашка, лоб, гръбначен мозък, човешки, биология

Свързани ресурси

Въпроси

 • малък мозък
 • мозъчен ствол и междинен мозък
 • мазолесто тяло
 • десен челен дял
 • десен тилен дял
 • десен слепоочен дял
 • ляв тилен дял
 • десен теменен дял
 • ляв слепоочен дял
 • ляв челен дял
 • ляв теменен дял

Сцени

Човешкият мозък

 • ляв челен дял
 • десен челен дял
 • латерална бразда
 • десен слепоочен дял
 • ляв слепоочен дял
 • мозъчен ствол
 • малък мозък
 • ляв тилен дял
 • десен тилен дял
 • ляв теменен дял
 • десен теменен дял
 • централна бразда

Части на мозъка

 • ляв челен дял
 • десен челен дял
 • десен слепоочен дял
 • ляв слепоочен дял
 • мозъчен ствол
 • малък мозък
 • ляв тилен дял
 • десен тилен дял
 • ляв теменен дял
 • десен теменен дял
 • мазолесто тяло
 • междинен мозък

Мозъчен ствол и междинен мозък

 • продълговат мозък
 • мост
 • среден мозък
 • междинен мозък
 • хипофиза

Малък мозък

Вентрикули и базален ганглий

Разрез

Свързани ресурси

Човешкият мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчният ствол, малкият мозък, междинният мозък и...

Неврони, нервна тъкан

Невроните са клетки, специализирани за провеждане на електрични сигнали.

Контрол на речта

Говоренето изисква синхронизирана дейност на няколко центъра в мозъка.

Мозъчни вентрикули и основни части на мозъка

Анимацията ни позволява да надникнем във вътрешната структура на мозъка.

Нервна система

Централната нервна система се състои от главен мозък и гръбначен мозък, а периферната...

Синаптични връзки

Невронът предава електрически сигнали чрез електрически и химически синапси.

Устройство на гръбначния мозък

Гръбначният мозък е част от централната нервна система. Разположен е в грабначния стълб....

Типове свързвания между костите

Човешките кости са свързани помежду си със стави, шевове, хрущяли, или са срастнали.

Човешко тяло (мъж)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Заболявания на гръбначния стълб

Сколиозата е заболяване, при което гръбначният стълб се изкривява странично.

Кости на долния крайник

Костите на долния крайник включват тазовият пояс и костите на свободния долен крайник.

Кости на горния крайник

Костите на горния крайник се състоят от раменния пояс и костите на ръката.

Череп и гръбначен стълб

Двете главни части на централната нервна система - главния мозък и гръбначния мозък са...

Надбъбречна жлеза

Надбъбречната жлеза отговаря за поддържането на хомеостазата и за даването на бърз...

Ухото и слуховият процес

Ухото преобразува вибрациите на въздуха в електрически сигнали, които след това се...

Колeнен рефлекс

Рефлексът, който се изразява в свиване на мускула, разгъващ подбедрицата се нарича...

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

Knee joint

The knee joint is made up by the femur, the tibia and the kneecap.

Limbic system

The limbic system plays an important role in forming emotions and in learning.

Еволюция на мозъка при гръбначните животни

В хода на еволюцията на гръбначните животни се е променила относителната степен на...

Added to your cart.