Chain Bridge (Budapest)

Chain Bridge (Budapest)

The Széchényi Chain Bridge, named after István Széchenyi, was the first permanent bridge across the Danube between Pest and Buda.

История и цивилизация

Ключови думи

Верижен мост, Сечени, Кларк, Pest, Buda, Дунав, Будапеща, епоха на реформите, архитектура, мост, транспорт, висящ мост, каменна колона

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Types of bridges

Types of bridges include beam-, arch-, suspension-, cantilever and truss bridges.

Венеция през Средните векове

Средновековна Венеция дължала своето богатство на процъфтяващата си морска търговия.

Температурно разширяване на мостове

Дължината на металния скелет на моста се променя в зависимост от температурата.

Облекло (Западна Европа, 19. в.)

Облеклото отразява начина на живот и културата на населението на даден регион.

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

The suspension bridge that stretches above the strait between San Francisco Bay and the...

Lake steamer (1846)

The first paddle steamer in Hungary entered service in 1846.

The Boys of Paul Street, the Grund

One of the main settings in the well-known Hungarian youth novel was a timberyard.

Средновековен обитаем мост (Лондонският мост от 16. в.)

На обитаемия мост над Темза по времето на Тюдорите имало около 200 сгради.

Изобретенията на Леонардо да Винчи - подвижен мост (1487г. -1489г.)

Творческото наследство на Леонардо включва и няколко проекта на мостовете. Този...

Persian pontoon bridge (5th century BC)

King Darius as well as Xerxes built pontoon bridges across the Bosphorus for the Persian...

Added to your cart.