Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Целулозата изгражда клетъчните стени и влакната на растенията.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

целулоза, молекула целулоза, влакно, въглехидрат, полизахарид, целобиозен, растителна клетъчна стена, водородна връзка, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Топково-пръчковиден модел

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Свойства

Целулозата е полизахарид. Не се разтваря във вода и други разтворители.

При продължително нагряване с водни разтвори на минерални киселини целулозата постепенно се хидролизира до глюкоза, а при по-слаба хидролиза – до целобиоза. Целулозата е изградена от няколко хиляди остатъци на глюкозата. Глюкозните остатъци в молекулата на целулозата са линейно свързани. Този начин на свързване обуславя факта, че от целулозата може да се изтеглят нишки. Отделните линейни целулозни молекули образуват помежду си водородни връзки чрез свободните ОН-групи на глюкозните остатъци. Така се формират сноповидни образувания, наречени фибрили.

Разпространение и получаване

Целулозата изгражда стените на растителните клетки. Тя е най-разпространеното органично съединение в природата. Сравнително най-чиста е целулозата във влакната на памука (85 – 95%), конопа и ютата. В дървесината целулозата е около 50%.
В преживните животни хидролизата на целулозата се извършва с участието на ензима целулаза. Човешкият организъм не усвоява целулозните влакна, защото в него липсва такъв ензим, и затова целулозата не е храна за хората.

Приложение

Целулозата е основна суровина за целулозната промишленост. От нея се произвеждат ленени и памучни платове. Под формата на дървен материал целозата се използва в строителството, мебелната промишленост и като гориво. От дървесина чрез допълнителни химични преработки се получават хартия, изкуствени влакна, бездимен барут, лакове и други.

Обемен модел

Дикторски текст

Свързани ресурси

Cellobiose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobiose is the basic structural unit of cellulose.

Циклична (пръстенна) форма на глюкозата

В анимацията се показва образуването на цикличните форми от отворената форма на...

Как работи парната ютия

Анимацията запознава с устройството и начина на работа на електрическата парна ютия.

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Нишесте, амилоза (C₆H₁₀O₅)n

Амилозата е една от основните съставки на нишестето.

Алфа-D-Глюкоза (C₆H₁₂O₆)

Един от пространствените изомери на глюкозата.

Beta-D-fructose (fruit sugar) (C₆H₁₂O₆)

Fructose is the sweetest of the simple carbohydrates.

D-glucose (dextrose) (C₆H₁₂O₆)

The primary source of energy for living cells.

Lactose (C₁₂H₂₂O₁₁)

A type of sugar found in mammalian milk.

Papermaking

Paper was invented more than two thousand years ago.

Saccharose (sucrose) (C₁₂H₂₂O₁₁)

A white, water-soluble, sweet compound known as sugar.

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Maltose (malt sugar) (C₁₂H₂₂O₁₁)

A disaccharide formed by the joining of two alpha-D-glucose molecules.

Molecule exercise VI (Carbohydrates)

An exercise about the groups and structure of mono-, di- and polysaccharides.

Added to your cart.