Carbon tetrachloride (CCl₄)

Carbon tetrachloride (CCl₄)

Colourless, toxic liquid with a sweet odour.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

тетрахлорметан, Алкил халид, халоген, съдържащ органично съединение, заместване, неполярен, разтворител, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Хлориране на метан чрез заместителна реакция

При тези реакции водородните атоми в молекулата на метана се заместват последователно с...

Метан (CH₄)

Първият член на хомоложния ред алкани с права верига.

Dichloromethane (CH₂Cl₂)

It is produced by treating methane with chlorine gas and used as a solvent.

Trichloromethane, chloroform (CHCl₃)

Also known as chloroform, used as a solvent in laboratories, earlier as an anaesthetic.

Хлор (Cl₂)

Един от представителите на групата на халогените. Той е жълто-зелен отровен газ.

Beryllium dichloride (BeCl₂)

Used in the production of beryllium and as a catalyst.

Added to your cart.