Carbon dioxide (CO₂) (beginner)

Carbon dioxide (CO₂) (beginner)

Colourless, odourless, heavier-than-air gas. Necessary for the photosynthesis of plants.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

въглероден двуокис, сух лед, молекула, парников ефект, димни газове, горене, пълно изгаряне, пи връзка, сигма връзка, фотосинтеза, линейна молекула, карбонова киселина, обща химия, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Въглероден диоксид (CO₂) (средно ниво)

Газ без цвят и мирис, който е по-тежък от въздуха. Необходим е за фотосинтезата на...

Carbon monoxide (CO) (intermediate)

Colourless, odourless gas, highly toxic to humans and animals in high concentration.

Дихателна система

Дихателната система снабдява органите с кислород и ги освобождава от въглеродния диоксид.

Въглероден оксид

Безцветен газ без вкус и мирис, силно отровен за хора и животни при висока концентрация.

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Carbonic acid (H₂CO₃)

Colourless, odourless liquid produced by dissolving carbon dioxide in water.

Fuel cell

A fuel cell provides environment-friendly electric energy produced by the chemical...

Графит

Графитът е алотропна форма на въглерода.

Диамант

Алотропна форма на елемента въглерод. Най-твърдото вещество в природата.

Added to your cart.