Calcium carbonate (CaCO₃)

Calcium carbonate (CaCO₃)

Limestone is a widely and diversely used material.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

калциев карбонат, варовик, мрамор, калцит, йонно съединение, йонна решетка, катион, аниони, формула, рок, седиментни скали, карстов район, сталактит, доломит, съединение, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Перли

Перлите, които често се използват като скъпоценни камъни, са отпадни продукти, образувани...

Carbonate ion (CO₃²⁻)

A compound ion produced from carbonic acid by releasing protons.

Въглероден диоксид (CO₂) (средно ниво)

Газ без цвят и мирис, който е по-тежък от въздуха. Необходим е за фотосинтезата на...

Бензоена киселина (C₆H₅COOH)

Най-простият представител на ароматните карбоксилни киселини.

Carbon monoxide (CO) (intermediate)

Colourless, odourless gas, highly toxic to humans and animals in high concentration.

Carbonic acid (H₂CO₃)

Colourless, odourless liquid produced by dissolving carbon dioxide in water.

Covalent bonds in benzene molecules

In benzene there are sigma bonds and delocalised pi bonds between carbon atoms.

Electron configuration of calcium

This animation shows the electron configuration of the calcium atom.

Added to your cart.